Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Skladba-specializace skladba (Mg) – 2. ročník

Studijní obor: Skladba
Katedra skladby
Studijní program: Hudební umění
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Skladba 101S9 Z 10 3T 101S0 Z 10 3T
Seminář skladby 101SSK9 Z 2 2T 101SSK0 Z 2 2T
Scénická a filmová hudba 101SFHU1 Z 2 1T 101SFHU2 ZK 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 12 12
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Diplomní seminář 101DS3 Z 3 2T 101DS4 Z 3 2T
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Povinně volitelné předměty
Odborné předměty pro obor Skladba (Mg) - povinný výběr Z Z,ZK
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Skladba (Mg) - výběr
Modulová výuka pro obor Skladba blok blok
Cizí jazyk - výběr
Pohybová a relaxační výchova - výběr
Tělesná výchova - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 15 15
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 15 15
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Tento studijní plán je platný od ak. roku 2015/16.

Modulová výuka pro obor Skladba [101MOD]

101MOD Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Odborné předměty pro obor Skladba (Mg) - povinný výběr [101SSK3N]

101SSK3N V této skupině musíte absolvovat minimálně 2 předměty v každém semestru studia. Všechny předměty lze zapisovat opakovaně.

Cizí jazyk (Mg) - povinný výběr pro studenty zapsané před rokem 2019/2020 [702CJN]

Studium cizího jazyka musí být zakončeno zkouškou na úrovni B2 - lze pokračovat ve stejném jazyce z Bc studia .

Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.