Zjednodušený studijní plán Obor Skladba-specializace skladba (Mg)

Katedra skladby

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Skladba

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
101INII1 Instrumentace II. 1 Z 3
101PTSK1 Pokročilé techniky současné kompozice 1 Z 3
101PS1 Projektový seminář 1 Z 2
101SSK7 Seminář skladby 7 Z 2
101S7 Skladba 7 Z 5
186SSS5 Studium skladeb pro obor Skladba 5 Z 2
186TS5 Teorie skladby 5 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 22
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
101SFHU3 Scénická a filmová hudba 3 Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Odborné předměty pro obor Skladba (Mg) - povinný výběr Z
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Skladba (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Modulová výuka pro Skladbu
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia
② Modulová výuka pro Skladbu [101MOD]

101MOD Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Odborné předměty pro obor Skladba (Mg) - povinný výběr [101SSK3N]

101SSK3N V této skupině musíte absolvovat minimálně 2 předměty v každém semestru studia. Všechny předměty lze zapisovat opakovaně.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
101INII2 Instrumentace II. 2 ZK 3
101PTSK2 Pokročilé techniky současné kompozice 2 ZK 3
101PS2 Projektový seminář 2 Z 2
101SSK8 Seminář skladby 8 Z 2
101S8 Skladba 8 ZK 5
186SSS6 Studium skladeb pro obor Skladba 6 ZK 2
186TS6 Teorie skladby 6 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 22
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
101SFHU4 Scénická a filmová hudba 4 ZK 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Odborné předměty pro obor Skladba (Mg) - povinný výběr Z,ZK
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Skladba (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Modulová výuka pro Skladbu
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia
② Modulová výuka pro Skladbu [101MOD]

101MOD Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Odborné předměty pro obor Skladba (Mg) - povinný výběr [101SSK3N]

101SSK3N V této skupině musíte absolvovat minimálně 2 předměty v každém semestru studia. Všechny předměty lze zapisovat opakovaně.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 16
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
101DS3 Diplomní seminář 3 Z 3
101SSK9 Seminář skladby 9 Z 2
101S9 Skladba 9 Z 10
Kreditů z povinných předmětů 15
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
101SFHU3 Scénická a filmová hudba 3 Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Odborné předměty pro obor Skladba (Mg) - povinný výběr Z
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Skladba (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Modulová výuka pro Skladbu
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia
② Modulová výuka pro Skladbu [101MOD]

101MOD Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Odborné předměty pro obor Skladba (Mg) - povinný výběr [101SSK3N]

101SSK3N V této skupině musíte absolvovat minimálně 2 předměty v každém semestru studia. Všechny předměty lze zapisovat opakovaně.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
101DS4 Diplomní seminář 4 Z 3
101SSK0 Seminář skladby 10 Z 2
101S0 Skladba 10 Z 10
Kreditů z povinných předmětů 15
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
101SFHU4 Scénická a filmová hudba 4 ZK 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Odborné předměty pro obor Skladba (Mg) - povinný výběr Z,ZK
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Skladba (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Modulová výuka pro Skladbu
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia
② Modulová výuka pro Skladbu [101MOD]

101MOD Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Odborné předměty pro obor Skladba (Mg) - povinný výběr [101SSK3N]

101SSK3N V této skupině musíte absolvovat minimálně 2 předměty v každém semestru studia. Všechny předměty lze zapisovat opakovaně.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 30
Celkem kreditů za ročník 60