Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Lesní roh (Bc) – 2. ročník

Studijní obor: Lesní roh
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Hra na lesní roh 106LR3 Z 8 2T 106LR4 ZK 7 2T
Seminář žesťů 106SZ3 Z 2 2T 106SZ4 Z 2 2T
Hra v orchestru 100HO3 Z 3 BLOK 100HO4 Z 2 BLOK
Komorní hra 121KH3 Z 2 2T 121KH4 ZK 2 2T
Orchestrální party a sóla lesního rohu 106PLR3 Z 1 1CT 106PLR4 ZK 1 1CT
Minimální počet kreditů za semestr 16 14
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Dějiny a literatura dechových nástrojů 106DLD1 Z 1 1T 106DLD2 ZK 1 1T
Dějiny hudby 108DHU3 Z 4 2T 108DHU4 ZK 4 2T
Koncertní praxe - dechové nástroje 106KP1 Z 1
Proseminář tvorby kvalifikační práce 108PTKP Z 1 1PT 108PTKP Z 1 1PT
Rozbor skladeb 108RS3 Z 5 2T 108RS4 ZK 5 2T
Minimální počet kreditů za semestr 10 11
Volitelné předměty
Modulová výuka pro HAMU
Volitelné předměty pro obor Lesní roh (Bc) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 26 25
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia [108TZ]

Výběr pro třetí ročník, student si v zimním semestru vybere jeden předmět, ve kterém pokračuje i v letním semestru.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

③ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.