Tisk studijního plánu

Studijní plán Cinematography_1920 – 2. ročník

Studijní obor: Cinematography
Katedra kamery
Studijní program: Film, Television and Photography
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
 
304EAPEX2 Z 3 60S
Assistance Praxis 304EAPR3 Z 1 5S 304EAPR4 Z 1 5S
Camera Techniques Seminar 304ECES3 ZK 2 4T 304ECES4 ZK 2 4T
Cinematography Analysis 304ECA3 Z 1 2T 304ECA4 Z 2 2T
Czech for Cinematographers 304EC3 ZK 1 2T
Da Vinci for Cinematographers 304EVC3 Z 1 2T
Digital Compositing 304EDC Z 1 2T
Digital Workflow 304EDW2 ZK 2 2T
Experimental Studio Shoot 304EESS Z 1
Film Analysis
 
304EFA3 Z 1 2T 304EFA4 Z 1 2T
Film Image use different Film techniques 304EFI Z 1 2T
Final Technical Examination 304EFITE ZK 3 5S
Final Thesis 304EFIT2 Z 1 5S 304EFIT3 Z 1 5S
Image narration and current stylization terms 304EIN3 Z 1 20S 304EIN4 Z 1 20S
Lighting Seminar 304ELIS3 ZK 2 2T
On Pictures 304EOP1 Z 1 2T 304EOP2 Z 1 2T
Optics 304EO2 ZK 2 2T
Pre-production planning with Sketchup’s virtual environment 304EPP Z 1 2T
Rainbow 304ERBW2 Z 2 2T 304ERBW3 Z 1 5S
Visual effects in film and TV 304EVEF3 Z 1 3T
Dolly 304EDO Z 1 10S
Final Film/Collaboration 304EFFC Z 6 10S
Joint exercise with FI 304EJE3 Z 1 1T 304EJE4 Z 4 1T
Light Tonality 304ELT Z 2 50S
Pictures 304EPI2 Z 1 10S
Quartet
 
304EKV Z 2 10S
Rainbow Exercise 304ERE1 Z 2 24S 304ERE2 Z 6 24S
Minimální počet kreditů za semestr 27 37
Volitelné předměty
Modules V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 10 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 27 37
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3 -7
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

304CIN-1819 #