Tisk studijního plánu

Studijní plán Cinematography_1920 – 2. ročník

Studijní obor: Cinematography
Katedra kamery
Studijní program: Film, Television and Photography
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Assistance Praxis
 
304EASP2 Z 2 60S
Camera Techniques Seminar
 
304ECIS3 Z 1 4T 304ECIS4 Z 1 4T
Cinematography Analysis
 
304ECA3 Z 1 2T 304ECA4 Z 2 2T
Czech for Cinematographers
 
304EC3 ZK 1 4T
Da Vinci for Cinematographers
 
304EVC3 Z 1 2T
Digital Compositing
 
304EDC Z 1 2T
Digital Workflow
 
304EDW2 ZK 2 2T
Film Analysis
 
304EFA3 Z 1 2T 304EFA4 Z 1 2T
Film Image use different Film techniques
 
304EFI Z 1 2T
Final Technical Examination
 
304EFITE ZK 3 5S
Final Thesis
 
304EFIT2 Z 1 5S 304EFIT3 Z 1 5S
Image narration and current stylization terms
 
304EIN3 Z 1 20S 304EIN4 Z 1 20S
Lighting Seminar
 
304ELIS3 ZK 2 2T
On Pictures
 
304EOP1 Z 1 2T 304EOP2 Z 1 2T
Optics
 
304EO2 ZK 2 2T
Pre-production planning with Sketchup’s virtual environment
 
304EPP Z 1 2T
TV Experiment
 
304ETV Z 2
Visual effects in film and TV
 
304EVEF3 Z 1 3T
Dolly
 
304EDO Z 1 10S
Final Film/Collaboration
 
304EFFC Z 6 10S
Joint exercise with FI
 
304EJE3 Z 1 1T 304EJE4 Z 4 1T
Light Tonality
 
304ELT Z 2 50S
Pictures
 
304EPI2 Z 1 10S
Quartet
 
304EKV Z 2 10S
Rainbow
 
304ERB2 Z 1 2T 304ERB3 Z 1 5S
Minimální počet kreditů za semestr 21 30
Počet předepsaných kreditů celkem 21 30
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 9 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

304CIN-1819 #