Tisk studijního plánu

Studijní plán Cinematography_1920

Studijní obor: Cinematography
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty
304EAPEX*
Z-3-60S
Z-3-60S
6
304EAPR* Assistance Praxis
Z-1-5S
Z-1-5S
Z-1-5S
Z-1-5S
4
304ECES* Camera Techniques Seminar
ZK-2-4T
ZK-2-4T
ZK-2-4T
ZK-2-4T
8
304ECA* Cinematography Analysis
Z-1-2T
Z-1-2T
Z-1-2T
Z-2-2T
5
304ECORC Color Reproduction and Colorimetry
ZK-2-2T
2
304EVC* Da Vinci for Cinematographers
Z-1-2T
Z-1-2T
Z-1-8S
3
304EDC Digital Compositing
Z-1-2T
1
304EDW1 Digital Workflow 1
Z-1-2T
1
304EDA Drawing and Analysis of Space
Z-1-21S
1
304EESS Experimental Studio Shoot
Z-1-
1
304EES Exponometry and Sensitometry
Z-2-2T
2
304EFI Film Image use different Film techniques
Z-1-2T
1
304EFIL Film Laboratory
ZK-2-2T
2
304EFITE Final Technical Examination
ZK-3-5S
3
304EFIT* Final Thesis
Z-1-3S
Z-1-5S
Z-1-5S
3
304EIN* Image narration and current stylization terms
Z-1-20S
Z-1-20S
Z-1-20S
Z-1-20S
4
304ELIS* Lighting Seminar
Z-2-4T
ZK-2-3T
ZK-2-2T
6
304EOP* On Pictures
Z-1-2T
Z-1-2T
2
304EO* Optics
ZK-2-2T
ZK-2-2T
4
304EPP Pre-production planning with Sketchup’s virtual environment
Z-1-2T
1
304ERBW* Rainbow
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-1-5S
5
304EVEF* Visual effects in film and TV
Z-1-3T
ZK-2-3T
Z-1-3T
4
304EDO Dolly
Z-1-10S
1
304EEX1 Exponometry Excercise 1
Z-1-2T
1
304EFE1 Final Examination 1
ZK-4-5S
4
304EFFC Final Film/Collaboration
Z-6-10S
6
304EJE* Joint exercise with FI
Z-1-1T
Z-4-1T
Z-1-1T
Z-4-1T
10
304ELT Light Tonality
Z-2-50S
2
304EPI* Pictures
Z-1-10S
Z-1-10S
2
304ERE* Rainbow Exercise
Z-2-20S
Z-6-24S
8
304ESIS* Shots in Studio
Z-1-24CS
1
304ESIS* Shots in Studio
Z-1-24CS
1
Minimální počet kreditů 105
Volitelné předměty
311EOCI Optional Courses Cinematography
0
703TFV_2020 Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300EMOD Modules
0
300EMOM Modules
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 105
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 15
Celkový počet kreditů 120

304CIN-1819 #

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů