Tisk studijního plánu

Studijní plán Cinematography_1920 – 1. ročník

Studijní obor: Cinematography
Katedra kamery
Studijní program: Film, Television and Photography
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Art preparation of Feature Film 304APF1 Z 1 24S 304APF2 Z 1 24S
 
304EAPEX1 Z 3 60S
Assistance Praxis 304EAPR1 Z 1 5S 304EAPR2 Z 1 5S
Camera Techniques Seminar 304ECES1 ZK 2 4T 304ECES2 ZK 2 4T
Cinematography Analysis 304ECA1 Z 1 2T 304ECA2 Z 1 2T
Color Reproduction and Colorimetry 304ECORC ZK 2 2T
Czech for Cinematographers 304EC1 ZK 1 2T 304EC2 ZK 1 2T
Da Vinci for Cinematographers 304EVC1 Z 1 2T 304EVC2 Z 1 2T
Digital Workflow 304EDW1 Z 1 2T
Drawing and Analysis of Space 304EDA Z 1 21S
Exponometry and Sensitometry 304EES Z 2 2T
Film Analysis
 
304EFA1 Z 1 2T 304EFA2 Z 1 2T
Film Laboratory 304EFIL ZK 2 2T
Final Thesis 304EFIT1 Z 1 3S
Image narration and current stylization terms 304EIN1 Z 1 20S 304EIN2 Z 1 20S
Lighting Seminar 304ELIS1 Z 2 4T 304ELIS2 ZK 2 3T
Optics 304EO1 ZK 2 2T
Rainbow 304ERBW1 Z 2 2T
Visual effects in film and TV 304EVEF1 Z 1 3T 304EVEF2 ZK 2 3T
Anticorro 304EAC ZK 3 24S
Exponometry Excercise 1 304EEX1 Z 1 2T
Final Examination 1 304EFE1 ZK 4 5S
Joint exercise with FI 304EJE1 Z 1 1T 304EJE2 Z 4 1T
Pictures 304EPI1 Z 1 10S
Minimální počet kreditů za semestr 18 37
Volitelné předměty
Modules V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 10 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 18 37
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 12 -7
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

304CIN-1819 #