Tisk studijního plánu

Studijní plán Cinematography_1920 – 1. ročník

Studijní obor: Cinematography
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
 
304EAPEX1 Z 3 60S
Assistance Praxis
 
304EAPR1 Z 1 5S 304EAPR2 Z 1 5S
Camera Techniques Seminar
 
304ECES1 ZK 2 4T 304ECES2 ZK 2 4T
Cinematography Analysis
 
304ECA1 Z 1 2T 304ECA2 Z 1 2T
Color Reproduction and Colorimetry
 
304ECORC ZK 2 2T
Da Vinci for Cinematographers
 
304EVC1 Z 1 2T 304EVC2 Z 1 2T
Digital Workflow 1 304EDW1 Z 1 2T
Drawing and Analysis of Space 304EDA Z 1 21S
Exponometry and Sensitometry 304EES Z 2 2T
Film Laboratory 304EFIL ZK 2 2T
Final Thesis 304EFIT1 Z 1 3S
Image narration and current stylization terms 304EIN1 Z 1 20S 304EIN2 Z 1 20S
Lighting Seminar
 
304ELIS1 Z 2 4T 304ELIS2 ZK 2 3T
Optics 304EO1 ZK 2 2T
Rainbow
 
304ERBW1 Z 2 2T
Visual effects in film and TV
 
304EVEF1 Z 1 3T 304EVEF2 ZK 2 3T
Exponometry Excercise 1 304EEX1 Z 1 2T
Final Examination 1
 
304EFE1 ZK 4 5S
Joint exercise with FI
 
304EJE1 Z 1 1T 304EJE2 Z 4 1T
Pictures 304EPI1 Z 1 10S
Shots in Studio 304ESIS1 Z 1 24CS
Shots in Studio 304ESIS2 Z 1 24CS
Minimální počet kreditů za semestr 15 33
Volitelné předměty
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 15 33
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 15 -3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

304CIN-1819 #