Tisk studijního plánu

Studijní plán Cinematography_1920 – 1. ročník

Studijní obor: Cinematography
Katedra kamery
Studijní program: Film, Television and Photography
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Art preparation of Feature Film 1 304APF1 Z 1 24S
Assistance Praxis
 
304EASP1 Z 2 60S
Camera Techniques Seminar 304ECIS1 Z 2 4T 304ECIS2 ZK 2 4T
Cinematography Analysis 304ECA1 Z 1 2T 304ECA2 Z 1 2T
Color Reproduction and Colorimetry
 
304ECORC ZK 2 2T
Czech for Cinematographers 304EC1 ZK 1 2T 304EC2 ZK 1 4T
Da Vinci for Cinematographers 304EVC1 Z 1 2T 304EVC2 Z 1 2T
Digital Workflow
 
304EDW1 Z 1 2T
Drawing and Analysis of Space 304EDA Z 1 21S
Exponometry and Sensitometry 304EES Z 2 2T
Film Analysis
 
304EFA1 Z 1 2T 304EFA2 Z 1 2T
Film Laboratory 304EFIL ZK 2 2T
Final Thesis
 
304EFIT1 Z 1 3S
Image narration and current stylization terms 304EIN1 Z 1 20S 304EIN2 Z 1 20S
Lighting Seminar 304ELIS1 Z 2 4T 304ELIS2 ZK 2 3T
Optics
 
304EO1 ZK 2 2T
Visual effects in film and TV 304EVEF1 Z 1 3T 304EVEF2 ZK 2 3T
Anticorro
 
304EAC ZK 3 24S
Drawing and Analysis of Space 304EDA Z 1 21S
Exponometry Excercise 1
 
304EEX1 Z 1 2T
Final Examination 1
 
304EFE1 ZK 4 5S
Joint exercise with FI 304EJE1 Z 1 1T 304EJE2 Z 4 1T
Pictures
 
304EPI1 Z 1 10S
Rainbow
 
304ERB1 Z 1 2T
Shots in Studio
 
304ESIST1 Z 1 8S
Minimální počet kreditů za semestr 18 33
Počet předepsaných kreditů celkem 18 33
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 12 -3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

304CIN-1819 #