Zjednodušený studijní plán Cinematography_1920

Katedra kamery

Studijní obor: Cinematography
Studijní program: Film, Television and Photography

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
304APF1 Art preparation of Feature Film 1 Z 1
304EAPR1 Assistance Praxis 1 Z 1
304ECES1 Camera Techniques Seminar 1 ZK 2
304ECA1 Cinematography Analysis 1 Z 1
304EC1 Czech for Cinematographers 1 ZK 1
304EVC1 Da Vinci for Cinematographers 1 Z 1
304EDA Drawing and Analysis of Space Z 1
304EES Exponometry and Sensitometry Z 2
304EFA1 Film Analysis 1 Z 1
304EFIL Film Laboratory ZK 2
304EIN1 Image narration and current stylization terms 1 Z 1
304EJE1 Joint exercise with FI 1 Z 1
304ELIS1 Lighting Seminar 1 Z 2
304EVEF1 Visual effects in film and TV 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 18
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modules

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
304EAC Anticorro ZK 3
304APF2 Art preparation of Feature Film 2 Z 1
304EAPR2 Assistance Praxis 2 Z 1
304EAPEX1 Assistance Praxis - Extra Z 3
304ECES2 Camera Techniques Seminar 2 ZK 2
304ECA2 Cinematography Analysis 2 Z 1
304ECORC Color Reproduction and Colorimetry ZK 2
304EC2 Czech for Cinematographers 2 ZK 1
304EVC2 Da Vinci for Cinematographers 2 Z 1
304EDW1 Digital Workflow 1 Z 1
304EEX1 Exponometry Excercise 1 Z 1
304EFA2 Film Analysis 2 Z 1
304EFE1 Final Examination 1 ZK 4
304EFIT1 Final Thesis 1 Z 1
304EIN2 Image narration and current stylization terms 2 Z 1
304EJE2 Joint exercise with FI 2 Z 4
304ELIS2 Lighting Seminar 2 ZK 2
304EO1 Optics 1 ZK 2
304EPI1 Pictures 1 Z 1
304ERBW1 Rainbow 1 Z 2
304EVEF2 Visual effects in film and TV 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 37
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modules

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 5
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
304EAPR3 Assistance Praxis 3 Z 1
304ECES3 Camera Techniques Seminar 3 ZK 2
304ECA3 Cinematography Analysis 3 Z 1
304EC3 Czech for Cinematographers 3 ZK 1
304EDW2 Digital Workflow 2 ZK 2
304EDO Dolly Z 1
304EESS Experimental Studio Shoot Z 1
304EFA3 Film Analysis 3 Z 1
304EFI Film Image use different Film techniques Z 1
304EFIT2 Final Thesis 2 Z 1
304EIN3 Image narration and current stylization terms 3 Z 1
304EJE3 Joint exercise with FI 3 Z 1
304ELIS3 Lighting Seminar 3 ZK 2
304ELT Light Tonality Z 2
304EOP1 On Pictures 1 Z 1
304EO2 Optics 2 ZK 2
304EPI2 Pictures 2 Z 1
304ERBW2 Rainbow 2 Z 2
304ERE1 Rainbow Exercise 1 Z 2
304EVEF3 Visual effects in film and TV 3 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modules

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
304EAPR4 Assistance Praxis 4 Z 1
304EAPEX2 Assistance Praxis - Extra Z 3
304ECES4 Camera Techniques Seminar 4 ZK 2
304ECA4 Cinematography Analysis 4 Z 2
304EVC3 Da Vinci for Cinematographers 3 Z 1
304EDC Digital Compositing Z 1
304EFA4 Film Analysis 4 Z 1
304EFFC Final Film/Collaboration Z 6
304EFITE Final Technical Examination ZK 3
304EFIT3 Final Thesis 3 Z 1
304EIN4 Image narration and current stylization terms 4 Z 1
304EJE4 Joint exercise with FI 4 Z 4
304EOP2 On Pictures 2 Z 1
304EPP Pre-production planning with Sketchup’s virtual environment Z 1
304EKV Quartet Z 2
304ERBW3 Rainbow 3 Z 1
304ERE2 Rainbow Exercise 2 Z 6
Kreditů z povinných předmětů 37
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Modules

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 0
Celkem kreditů za ročník 64