Tisk studijního plánu

Studijní plán Cinematography_3_2021 – 2. ročník

Studijní program: Cinematography
Katedra kamery
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Assistance Praxis - Extra
 
304CAPR2 Z 5 150S
Assistance Praxis
 
304CAPE2 Z 2 50S
Camera in Documentary Film 304CDF2 Z 2 2T
Camera Techniques Seminar 304CCES3 ZK 1 4T
Cinematographers Seminar 304CIS1 Z 1 15S 304CIS2 Z 1 15S
Cinematography Analysis 304CCA1 Z 1 2T 304CCA2 Z 1 2T
Cinematography Theory 304CCTH1 ZK 2 2T
Colorimetry, recording of Colour Images 304COLO Z 2 2T
Digital Workflow 1
 
304EDW1 Z 1 2T
Image narration and current stylization terms
 
304EIN1 Z 1 20S 304EIN2 Z 1 20S
Lighting Seminar 304CLSE3 Z 1 2T 304CLSE4 ZK 2 2T
Optics
 
304EO1 ZK 2 2T
Rainbow 304CRB1 Z 1 2T 304CRB2 Z 1 2T
TV Work 304CTV Z 1 7S
Visual effects in film and TV 304CVEF1 Z 1 3T 304CVEF2 ZK 2 3T
Anticorro
 
304ANCZ Z 3 72S
Final Examination
 
304CFE2 ZK 3 5S
Joint exercise
 
304CJE2 Z 4 1T
Pictures
 
304EPI1 Z 1 10S
Shots in Studio 304ESIS1 Z 1 24CS
Shots in Studio 304ESIS2 Z 1 24CS
Uncut Exercise - Story 304CUS Z 2 10CS
Minimální počet kreditů za semestr 18 29
Volitelné předměty
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 18 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 12 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30