Tisk studijního plánu

Studijní plán Cinematography_3_2021 – 3. ročník

Studijní program: Cinematography
Katedra kamery
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Assistance Praxis - Extra
 
304CAPR3 Z 5 150S
Assistance Praxis
 
304CAPE3 Z 2 50S
Camera in Animated Film 304CAF1 Z 1 2T 304CAF2 Z 1 2T
Cinematographers Seminar 304CIS3 Z 1 15S 304CIS4 Z 1 15S
Cinematography Analysis 304CCA3 Z 1 2T 304CCA4 Z 1 2T
Cinematography Theory 304CCTH2 ZK 2 2T
Da Vinci for Cinematographers
 
304CVC3 ZK 2 8S
Film Image use different Film techniques 304EFI Z 1 2T
Final Technical Examination
 
304EFITE ZK 3 5S
 
304EFIT1 Z 1 3S
Image narration and current stylization terms
 
304EIN3 Z 1 20S 304EIN4 Z 1 20S
Lighting Seminar 304CLSE5 ZK 2 2T
On Pictures 304EOP1 Z 1 2T 304EOP2 Z 1 2T
Optics 304EO2 ZK 2 2T
Rainbow 304CRB3 Z 1 2T 304CRB4 Z 1 5S
Visual effects in film and TV 304CVEF3 ZK 2 3T
Dolly 304EDO Z 1 10S
Experimental Studio Shoot
 
304CES Z 2
Final Film/Collaboration
 
304EFFC Z 6 10S
Joint exercise
 
304CJE3 Z 4 1T
Light Tonality 304ELT Z 2 50S
Pictures 304EPI2 Z 1 10S
Rainbow Exercise 304ERE1 Z 2 20S 304ERE2 Z 6 24S
Minimální počet kreditů za semestr 21 37
Volitelné předměty
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 21 37
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 9 -7
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30