Tisk studijního plánu

Studijní plán Cinematography_3_2021 – 1. ročník

Studijní program: Cinematography
Katedra kamery
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Assistance Praxis - Extra
 
304CAPR1 Z 5 150S
Assistance Praxis
 
304CAPE1 Z 1 25S
Camera in Documentary Film
 
304CDF1 Z 1 2T
Camera Techniques Seminar 304CCES1 ZK 1 4T 304CCES2 ZK 2 4T
Czech for Cinematographers 702CC1 ZK 2 2ST 702CC2 ZK 2 2ST
Da Vinci for Cinematographers 304CVC1 Z 1 2T 304CVC2 Z 1 2T
Digital Basics 304CDB Z 2
Digital Compositing
 
304EDC Z 1 2T
Drawing and Analysis of Space 304EDA Z 1 21S
Exponometry and Sensitometry
 
304EES Z 2 2T
Film Image 304CFI1 Z 1 304CFI2 Z 1
Film Laboratory 304EFIL ZK 2 2T
Film Language Essentials 304FLE1 Z 1 304FLE2 Z 1
Film Technology
 
304CFT ZK 2
History of Architecture 304CHA Z 1
History of Everyday Life in Europe
 
304CEL Z 2
Introduction to Cinematography Studies 304CIC Z 1 12S
Lighting Seminar 304CLSE1 Z 1 3T 304CLSE2 ZK 2 3T
Math and Physics 304CMP Z 2 2T
Math and Physics – Practical Seminar 304CMPP ZK 2 2T
Pre-production planning with Sketchup’s virtual environment 304EPP Z 1 2T
Screening for Cinematographers 304CSC Z 1 20S
Bolex 304CB Z 1 30S
Encounters
 
304CEN Z 1 30S
Exponometry Excercise 1 304EEX1 Z 1 2T
Final Examination
 
304CFE1 ZK 2 5S
Joint exercise
 
304CJE1 Z 4 1T
Sequence Study 304SSZ Z 2 30CS
Sport 304SPOZ Z 2 48CS
Minimální počet kreditů za semestr 23 33
Volitelné předměty
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 23 33
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 7 -3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30