Zjednodušený studijní plán Obor Klavír (Mg)

Katedra klávesových nástrojů

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavír

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
104KLV7 Hra na klavír 7 Z 15
108OSHP1 Organizace a struktura hudebního provozu 1 Z 2
104SKV7 Seminář klavíru 7 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 22
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Komorní hra (Mg) - povinný výběr Z 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Klavír (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
104KLV8 Hra na klavír 8 ZK 15
104KP3 Koncertní praxe - klávesové nástroje 3 Z 1
108OSHP2 Organizace a struktura hudebního provozu 2 ZK 3
104SKV8 Seminář klavíru 8 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 24
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Komorní hra (Mg) - povinný výběr Z 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Klavír (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 14
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
104KLV9 Hra na klavír 9 Z 20
108OSHP3 Organizace a struktura hudebního provozu 3 Z 2
104SKV9 Seminář klavíru 9 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 24
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Komorní hra (Mg) - povinný výběr Z 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Klavír (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
104KLV0 Hra na klavír 10 Z 21
104KP4 Koncertní praxe - klávesové nástroje 4 Z 1
108OSHP4 Organizace a struktura hudebního provozu 4 ZK 3
104SKV0 Seminář klavíru 10 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Komorní hra (Mg) - povinný výběr ZK 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Klavír (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 9
Celkem kreditů za ročník 60