Print study plan

Study plan Double Bass (Mg) - from 2022/23 – 2nd year

Specialization: Double Bass
Study type: Continuing Master's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Povinné předměty hlavní
Double Bass 105KONT9 Z 12 2CT 105KONT0 Z 12 2CT
Minimal number of credits per semester 12 12
Required subjects
Playing in the Orchestra 102HVO9 Z 4 48CS 102HVO0 Z 4 48CS
Chamber Music 198KH9 Z 4 2CT 198KH0 ZK 4 2CT
Seminar of Stringed Instruments 105SSN9 Z 3 2ST 105SSN0 Z 3 2ST
Minimal number of credits per semester 11 11
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Concert Practice - String Instruments 105KP4 Z 1
Organization and structure of music operations 108OSHP3 Z 2 16PS 108OSHP4 ZK 3 16PS
Preparation of Master´s Thesis 105PMP Z 2 12SS
Minimal number of credits per semester 4 4
Optional subjects
Selected Topics in Double Bass (Mg) - elective
Modules for HAMU
Foreign language - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 27 27
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 3 3
Total recommended number of credits per semester 30 30
③ Modules for HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

② Selected Topics in Double Bass (Mg) - elective [105KONVV]

101ISH1,2-The condition of this course is a min.of 5 stud.regist.,otherwise the classes are canceled

⑤ Strunné nástroje - pedagogické minimum [105STPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

① Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

④ Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Subjects of profiling base

Subject Type During final examination the following will be evaluated
Chamber Music 7 (198KH7) PS Graduate performance
Playing in the Orchestra 7 (102HVO7) PS Graduate performance
Chamber Music 8 (198KH8) PS Graduate performance
Chamber Music 9 (198KH9) PS Graduate performance
Chamber Music 10 (198KH0) PS Graduate performance
Playing in the Orchestra 8 (102HVO8) PS Graduate performance
Playing in the Orchestra 9 (102HVO9) PS Graduate performance
Playing in the Orchestra 10 (102HVO0) PS Graduate performance
Double Bass 7 (105KONT7) PS Graduate performance
Double Bass 8 (105KONT8) PS Graduate performance
Double Bass 9 (105KONT9) PS Graduate performance
Double Bass 10 (105KONT0) PS Graduate performance
Organization and structure of music operations 1 (108OSHP1) BS (S105TUZ)
Organization and structure of music operations 2 (108OSHP2) BS
Organization and structure of music operations 3 (108OSHP3) BS
Organization and structure of music operations 4 (108OSHP4) BS