Tisk studijního plánu

Studijní plán Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku v anglickém jazyce (B.A.) – 2. ročník

Studijní program: Dramatická umění
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Autorská prezentace 202EAB2 ZK 2 2T 202EAB3 ZK 2 2T
Autorské čtení 202EAU3 Z 3 2T 202EAU4 Z 3 3T
Dialogické jednání s vnitřním partnerem 202EDB3 Z 3 2T 202EDB4 ZK 4 2T
Minimální počet kreditů za semestr 8 9
Povinné předměty
Dialogické jednání kondiční 202EKD2 Z 2 2T 202EKD3 Z 2 2T
Herecká tvorba v autorském tvaru 202EHA1 Z 4 5T 202EHA2 ZK 4 5T
Individuální hlasová výchova 202EIL3 Z 1 1T 202EIL4 ZK 2 1T
Interpretační seminář 202EIR3 Z 2 3T 202EIR4 ZK 2 3T
Seminář teorie pohybu 202ESB Z 2 18S
Skupinová výuka hlasové výchovy 202ESL3 Z 2 2T 202ESL4 ZK 2 2T
Tělo v pohybu 202ETV3 Z 2 2T 202ETV4 Z 2 2T
Výchova k řeči 202EVC3 Z 1 1T 202EVC4 ZK 2 1T
Výchova k vědomému pohybu 202EVV3 Z 2 2T 202EVV4 ZK 2 2T
Zpěv 202EZP1 Z 2 1T 202EZP2 ZK 3 1T
Minimální počet kreditů za semestr 18 21
Počet předepsaných kreditů celkem 26 30
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30