Zjednodušený studijní plán Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku v anglickém jazyce (B.A.)

Katedra autorské tvorby a pedagogiky

Studijní obor: Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
Studijní program: Dramatická umění

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
202EAU1 Autorské čtení 1 Z 2
202EDB1 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 1 Z 3
202EFO1 Filosofická propedeutika 1 Z 1
202EHZ1 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 1 Z 3
202EIL1 Individuální hlasová výchova 1 Z 1
202EIR1 Interpretační seminář 1 Z 2
202ESL1 Skupinová výuka hlasové výchovy 1 Z 1
202ETV1 Tělo v pohybu 1 Z 2
202EUA Úvod do autorského herectví Z 2
202EVY1 Výchova k pohybu 1 Z 2
202EVC1 Výchova k řeči 1 Z 1
202ZDP Zájmová dílna s hostujícím pedagogem Z 1
Kreditů z povinných předmětů 21
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
202ENJ1 To nejlepší z českého divadla 1 Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
202EAB1 Autorská prezentace 1 ZK 2
202EAU2 Autorské čtení 2 Z 2
202EDK1 Dialogické jednání kondiční 1 Z 1
202EDB2 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 2 ZK 3
202EFO2 Filosofická propedeutika 2 ZK 2
202EHZ2 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 2 ZK 3
202EIL2 Individuální hlasová výchova 2 ZK 2
202EIR2 Interpretační seminář 2 ZK 2
202ESL2 Skupinová výuka hlasové výchovy 2 ZK 2
202ETV2 Tělo v pohybu 2 Z 2
202EUY1 Úvod do psychologie 1 Z 1
202EVY2 Výchova k pohybu 2 ZK 2
202EVC2 Výchova k řeči 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 26
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
202ESB Seminář teorie pohybu Z 2
202ENJ2 To nejlepší z českého divadla 2 ZK 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 13
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
202EAB2 Autorská prezentace 2 ZK 2
202EAU3 Autorské čtení 3 Z 3
202EKD2 Dialogické jednání kondiční 2 Z 2
202EDB3 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 3 Z 3
202EHA1 Herecká tvorba v autorském tvaru 1 Z 4
202EIL3 Individuální hlasová výchova 3 Z 1
202EIR3 Interpretační seminář 3 Z 2
202ESL3 Skupinová výuka hlasové výchovy 3 Z 2
202ETV3 Tělo v pohybu 3 Z 2
202EVY3 Výchova k pohybu 3 Z 2
202EVC3 Výchova k řeči 3 Z 1
202EZP1 Zpěv 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 26
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
202ENJ1 To nejlepší z českého divadla 1 Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
202EAB3 Autorská prezentace 3 ZK 2
202EAU4 Autorské čtení 4 Z 3
202EKD3 Dialogické jednání kondiční 3 Z 2
202EDB4 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 4 ZK 4
202EHA2 Herecká tvorba v autorském tvaru 2 ZK 4
202EIL4 Individuální hlasová výchova 4 ZK 2
202EIR4 Interpretační seminář 4 ZK 2
202ESL4 Skupinová výuka hlasové výchovy 4 ZK 2
202ETV4 Tělo v pohybu 4 Z 2
202EVY4 Výchova k pohybu 4 ZK 2
202EVC4 Výchova k řeči 4 ZK 2
202EZP2 Zpěv 2 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 30
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
202ESB Seminář teorie pohybu Z 2
202ENJ2 To nejlepší z českého divadla 2 ZK 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 4
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
202EAB4 Autorská prezentace 4 ZK 4
202EAU5 Autorské čtení 5 Z 3
202EDB5 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 5 Z 3
202EDP1 Seminář k diplomové práci 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 12

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
202EAU6 Autorské čtení 6 Z 3
202EDB6 Dialogické jednání s vnitřním partnerem 6 ZK 4
Kreditů z povinných předmětů 7
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
202ESB Seminář teorie pohybu Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 41
Celkem kreditů za ročník 60