Zjednodušený studijní plán Dechové nástroje - Klarinet (Mg) od 2022/23

Katedra dechových nástrojů

Studijní program: Dechové nástroje
Specializace: Klarinet

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
106KLR7 Hra na klarinet 7 Z 10
102HVO7 Hra v orchestru 7 Z 4
198KH7 Komorní hra 7 Z 4
108OSHP1 Organizace a struktura hudebního provozu 1 Z 2
106SDN7 Seminář dechových nástrojů 7 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Klarinet (Mg) - volitelné předměty výběr
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
④ Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

③ Klarinet (Mg) - volitelné předměty výběr [106KLNVV]

106KL4N # 101ISH1,2- Podmínkou výuky tohoto předmětu je počet minimálně 5 přihlášených studentů, jinak bude výuka zrušena.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
106KLR8 Hra na klarinet 8 ZK 10
102HVO8 Hra v orchestru 8 Z 4
198KH8 Komorní hra 8 Z 4
106KP3 Koncertní praxe - dechové nástroje 3 Z 1
108OSHP2 Organizace a struktura hudebního provozu 2 ZK 3
106SDN8 Seminář dechových nástrojů 8 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Klarinet (Mg) - volitelné předměty výběr
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
④ Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

③ Klarinet (Mg) - volitelné předměty výběr [106KLNVV]

106KL4N # 101ISH1,2- Podmínkou výuky tohoto předmětu je počet minimálně 5 přihlášených studentů, jinak bude výuka zrušena.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 6
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
106KLR9 Hra na klarinet 9 Z 12
102HVO9 Hra v orchestru 9 Z 4
198KH9 Komorní hra 9 Z 4
108OSHP3 Organizace a struktura hudebního provozu 3 Z 2
106PMP Příprava magisterské práce Z 2
106SDN9 Seminář dechových nástrojů 9 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Klarinet (Mg) - volitelné předměty výběr
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
④ Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

③ Klarinet (Mg) - volitelné předměty výběr [106KLNVV]

106KL4N # 101ISH1,2- Podmínkou výuky tohoto předmětu je počet minimálně 5 přihlášených studentů, jinak bude výuka zrušena.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
106KLR0 Hra na klarinet 10 Z 12
102HVO0 Hra v orchestru 10 Z 4
198KH0 Komorní hra 10 ZK 4
106KP4 Koncertní praxe - dechové nástroje 4 Z 1
108OSHP4 Organizace a struktura hudebního provozu 4 ZK 3
106SDN0 Seminář dechových nástrojů 10 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Klarinet (Mg) - volitelné předměty výběr
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
④ Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

③ Klarinet (Mg) - volitelné předměty výběr [106KLNVV]

106KL4N # 101ISH1,2- Podmínkou výuky tohoto předmětu je počet minimálně 5 přihlášených studentů, jinak bude výuka zrušena.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 6
Celkem kreditů za ročník 60