FAMU VOD

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
300FVOD Z 1 30 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 3 až 8 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

x

Forma studia

Na základě individuálního zadání s pedagožkou Alexandrou Hroncovou. Některé zadání lze vykonat i dálkově.

Předpoklady a další požadavky

Předpokládá se účast na min. 2 teoretických přednáškách hostujících pedagogů.

Obsah kurzu

Vývoj školní VOD platformy:

Součástí předmětu budou samostatné teoretické přednášky hostujících odborníků z oblasti VOD.

Doporučená nebo povinná literatura

x

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet bude udělen na základě individuálního zadání v rozsahu min. 30 hod (včetně účasti na přednáškách). Zápočet udělí pedagožka Alexandra Hroncová po kontrole zadání (nejpozději do 11. 2. 2022).

Poznámka

Předmět je určen primárně pro zájemce, kteří se chtějí aktivně podílet na vývoji a přípravách na spuštění školní VOD platformy.

AMU je jednou z významných institucí v rámci české audiovize, a proto nesmí zaostávat v rozvoji online distribuce svých snímků, které nejsou v současné době běžnému diváku příliš dostupné (vyjma projektů FAMU v kině a festivalu FAMUFEST).

FAMU VOD je projekt reagující na události posledního roku spojené s celosvětovou pandemií, a zároveň na dynamické změny v distribuci audiovize, které probíhají již několik let. Hlavním smyslem a cílem projektu je prezentace všech studentských snímků vzniklých na této škole za dobu 75 let její existence, a to české, zahraniční, odborné i široké veřejnosti. Vznik a existence této platformy by byla přínosem pro prostředí českých VOD služeb, které studentskou tvorbu téměř nenabízejí. Jednalo by se i o výrazný projekt, jenž by byl v kontextu evropských vzdělávacích institucí zcela ojedinělý – FAMU by byla první filmová škola v Evropě, která by takto ucelený projekt představila. Tato platforma by tedy byla dalším výrazným projektem, který by sloužil k distribuci studentských snímků vzniklých na této škole a byl skvělým doplněním již existujících distribučních kanálů.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů