Elis Freeman: Kreativní psaní scénáře

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301MEFR Z 2 4 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 47 až 57 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Tereza BRDEČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tereza BRDEČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Někdy se učíme psát, ale ztrácíme spontánnost a naše práce se zdá statická a bez života. Improvizace nás opravdu probudí a pomůže objevit v práci zábavu. “The Writers Gym” je soubor cvičení a her navržených tak, aby stimulovaly proces psaní a experimentovaly s různými způsoby vytváření příběhů.Každá třída bude mít jiné téma, které prozkoumá v sérii her a cvičení.

V první části semináře se podíváme na kreativitu a inspiraci. Jak se dostanu do kreativního stavu mysli? Jak mohu zachytit své myšlenky na papír?

Druhá část se zaměří na postavy. Jak vytvořím živé postavy? Také se podíváme na způsoby, jak přejít od postavy k příběhu.

Třetí a čtvrtá část se budou zabývat zápletkou. Zde se podíváme na různé příběhové mechanismy a vytvoříme z nich děj.

Každý den bude několik krátkých domácích úkolů. Může to být příležitost zasít nové nápady, nebo se podívat na ty starší.

Studenti získají praktické nástroji pro vytváření projektů, živých postav a hledání dynamických příběhů. Podíváme se také na techniky spolupráce. Jsou to výzvy a úkoly, které mohou přinést nové nápady.

Forma studia

Workshop.

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Workshop kreativního psaní scénáře - Writers Gym na Famu

28.11. - 1.12. 2022

Seminář probíhá v angličtině bez tlumočení. Studenti budou rozděleni na 2 skupiny

  1. skupina vždy 9 - 12, 2. skupina 14 - 17. Ve zbývajících půldnech se píší zadané “úkoly”

Ve středu a ve čtvrtek sraz na HAMU u vrátnice vždy 8.50 a 13.50.

Není možné přijít pozdě vzhledem ke komplikacím se vstupem.

Každý autor někdy čelí prázdné stránce. Jak pěstovat fantazii a kreativitu? Seminář Ellise Freemana Writerś gym nabízí příležitost osvěžit si přístup ke psaní, zbavit se zlozvyků a nudy z přepracovanosti, a protáhnout si duševní svaly. Psaní scénáře je otázka řešení tvůrčích problémů. Ellis v semináři nabízí možná

řešení pomocí zábavných her a triků. Čerpá přitom práce s podvědomím z technikami improvizovaného dramatu.

Doporučená nebo povinná literatura

.

Hodnoticí metody a kritéria

Absolvování předmětu je hodnoceno docházkou a plněním domácích úkolů, které budou ústně probírány v hodině.

Celkový domácí úkol bude celkem 12 - 15 normostran stran za každého studenta.

Přijďte s otevřenou myslí, sešitem a perem a buďte připraveni si hrát.

Elis Freeman

Poznámka

-

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů