Vědecko-populární film v českých zemích

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303MVPF Z 2 2/D česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Inspirovat osobitou tvorbou českého vědecko-populárního filmu

Forma studia

Přednáška s projekcí

Předpoklady a další požadavky

Žádné

Obsah kurzu

Cílem přednášky je seznámit studenty se základními vývojovými tendencemi, žánrovými zákonitostmi a specifiky českého vědecko-populárního filmu od jeho prvopočátků až do současnosti. Přednáška je chronologicky členěna do 4 bloků (pá 10-13h počátky a situace před válkou, pá 14-17h situace po znárodnění, so 10-13h vrcholná éra 60. let, so 14-17h soumrak 70-80. let až současnost), v nichž lze vysledovat různorodost jednotlivých autorských přístupů. Stranou zájmu nezůstane ani problematika edukativního využití populárně naučných filmů v pedagogické praxi v návaznosti na produkční systémy bývalého Státního filmu (Comenium, Krátký film aj). Přednáška je doplněna řadou filmových ukázek, které budou sloužit jako východisko k analýze studovaného fenoménu.

pá 17. 3. 10-13h učebna KDT 217 počátky a situace před válkou

pá 17. 3. 14-17h učebna KDT 217 situace po znárodnění

so 18. 3. 10-13h učebna KDT 217 vrcholná éra 60. let

so 18. 3. 14-17h učebna KDT 217 soumrak 70-80. let až současnost

Seznam autorů promítaných filmů:

Jan Evangelista Purkyně, Jiří Weiss, Jiří Lehovec, Bohumil Vošahlík, Václav Švarc, Jan Calábek, Jan Václav Staněk, Josef Šuran, Ladislav Klusáček, Kurt Goldberg, Rudolf Krejčík, Václav Bedřich, Jaroslav Šikl, Václav Hapl, Josef Císařovský, Pavel Koutecký, Martin Ryšavý, Jan Hošek a další.

Doporučená nebo povinná literatura

Antonín Navrátil - Cesty k pravdě či lži, Nakladatelství AMU, 2002

Rudolf Adler - Cesta k filmovému dokumentu, Nakladatelství AMU, 2001

Luboš Ptáček a kol. - Panorama českého filmu, Nakladatelství Rubico, 2000

Cinepur č. 56, 2008 - téma svět v obrazech (populárně vědecký a naučný film)

Lucie Česálková - Atomy věčnosti, NFA 2014

Pavlína Vogelová - Jan Calábek, Nakladatelství AMU 2013

Hodnoticí metody a kritéria

Minimální 75% přítomnost na modulu + resumé v délce 2 normostran zaslané do 30. 5. na mail alice.ruzickova@famu.cz

Hodnocení: 40% docházka, 30% aktivita při výuce, 30% text rezumé

Poznámka

Předmět se koná modulovou formou a vhodně doplňuje kurz Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 1,2

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů