Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Housle (Bc) – 2. ročník

Studijní obor: Housle
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Hra na housle 105HS3 Z 8 2T 105HS4 ZK 7 2T
Seminář vysokých smyčců 105SVS3 Z 2 2T 105SVS4 Z 2 2T
Hra v orchestru 100HO3 Z 3 BLOK 100HO4 Z 2 BLOK
Komorní hra 121KH3 Z 2 2T 121KH4 ZK 2 2T
Orchestrální party a sóla houslí 105PHS3 Z 1 1CT 105PHS4 ZK 1 1CT
Minimální počet kreditů za semestr 16 14
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Dějiny a literatura vysokých smyčců 105DVS1 Z 1 2T 105DVS2 ZK 1 2T
Dějiny hudby 108DHU3 Z 4 2T 108DHU4 ZK 4 2T
Koncertní praxe - strunné nástroje
 
105KP1 Z 1
Proseminář tvorby kvalifikační práce 108PTKP Z 1 1PT 108PTKP Z 1 1PT
Rozbor skladeb 108RS3 Z 5 2T 108RS4 ZK 5 2T
Minimální počet kreditů za semestr 10 11
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Housle (Bc) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 26 25
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.