Zjednodušený studijní plán Obor Housle (Bc)

Katedra strunných nástrojů

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Housle

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
108DHU1 Dějiny hudby 1 Z 4
105HS1 Hra na housle 1 Z 9
100HO1 Hra v orchestru 1 Z 3
121KH1 Komorní hra 1 Z 2
105PHS1 Orchestrální party a sóla houslí 1 Z 1
108RS1 Rozbor skladeb 1 Z 5
105SVS1 Seminář vysokých smyčců 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Housle (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
108DHU2 Dějiny hudby 2 ZK 4
105HS2 Hra na housle 2 ZK 9
100HO2 Hra v orchestru 2 Z 2
121KH2 Komorní hra 2 Z 2
105PHS2 Orchestrální party a sóla houslí 2 Z 1
108RS2 Rozbor skladeb 2 ZK 5
105SVS2 Seminář vysokých smyčců 2 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Housle (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 3
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
105DVS1 Dějiny a literatura vysokých smyčců 1 Z 1
108DHU3 Dějiny hudby 3 Z 4
105HS3 Hra na housle 3 Z 8
100HO3 Hra v orchestru 3 Z 3
121KH3 Komorní hra 3 Z 2
105PHS3 Orchestrální party a sóla houslí 3 Z 1
108RS3 Rozbor skladeb 3 Z 5
105SVS3 Seminář vysokých smyčců 3 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 26
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Housle (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
105DVS2 Dějiny a literatura vysokých smyčců 2 ZK 1
108DHU4 Dějiny hudby 4 ZK 4
105HS4 Hra na housle 4 ZK 7
100HO4 Hra v orchestru 4 Z 2
121KH4 Komorní hra 4 ZK 2
105KP1 Koncertní praxe - strunné nástroje 1 Z 1
105PHS4 Orchestrální party a sóla houslí 4 ZK 1
108RS4 Rozbor skladeb 4 ZK 5
105SVS4 Seminář vysokých smyčců 4 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 25
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Housle (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 9
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
108DHU5 Dějiny hudby 5 ZK 4
105HS5 Hra na housle 5 Z 11
100HO5 Hra v orchestru 5 Z 3
108HES1 Hudební estetika 1 Z 5
121KH5 Komorní hra 5 Z 4
105PHS5 Orchestrální party a sóla houslí 5 Z 1
105SVS5 Seminář vysokých smyčců 5 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 30
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia Z 1
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Housle (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
105HS6 Hra na housle 6 Z 12
100HO6 Hra v orchestru 6 Z 3
108HES2 Hudební estetika 2 ZK 5
121KH6 Komorní hra 6 ZK 4
105KP2 Koncertní praxe - strunné nástroje 2 Z 1
105PHS6 Orchestrální party a sóla houslí 6 ZK 1
105SVS6 Seminář vysokých smyčců 6 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia ZK 1
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Housle (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 2
Celkem kreditů za ročník 60