Virtuální realita 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373VR2 ZK 2 4O česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se samostatně vzdělává v oblasti herního Enginu Unity, a hledá potřebná řešení dle potřeb vlastního, případně společného projektu.

Forma studia

praktická cvičení

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětů - 3D modelování, Game engine pro uměleckou tvorbu

Obsah kurzu

V tomto kurzu se studenti seznamují s oblastí tvorby pro virtuální realitu, ale i s technikami pro získání prostorových dat jako jsou 360 stupňová videa nebo 3D skenování. Výsledné Imerzivní dílo však podstatou může přesahovat formu pro Virtuální brýle a směřovat z vlastních důvodů k prostorové instalaci nebo performance interaktivního charakteru využívající platformu herního enginu. Součástí je i úvod k využití koncepcí prostorového zvuku.

V druhém semestru studenti rozvíjejí prototyp svého projektu a konzultují jej během hodin. Pro absolvování předmětu studenti musí zpracovat autorské softwarové dílo a veřejně jej prezentovat.

Doporučená nebo povinná literatura

HTC Vive Headset, Trackers, Photogrametrie

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se splnění úkolů, konzultace, realizace vlastního projektu a jeho veřejná prezentace

Poznámka

výuka probíhá 1x za 14 dní v lichém kalendářním týdnu

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů