Tisk studijního plánu

Studijní plán Herectví alternativního a loutkového divadla (B.A.) – 2. ročník

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Herecká tvorba 204HTV3 ZK 4 8T 204HTV4 ZK 4 8T
Inscenační tvorba 204IHV3 ZK 4 8T 204IHV4 ZK 4 8T
Minimální počet kreditů za semestr 8 8
Povinné předměty
Hudební aktivity (sbor, orchestr) 204HAK3 Z 1 2T 204HAK4 Z 1 2T
Studiová praxe 204STP1 Z 1 3T
Akrobacie, úpoly 703ADA3 Z 1 2CT 703ADA4 Z 1 2CT
Animace 204ANI3 Z 2 2T 204ANI4 ZK 2 2T
Dějiny loutkového divadla v kontextech a vývojových souvislostech 204LDD2 ZK 1 2T
Divadlo v české kultuře 207DCK1 ZK 3 2T 207DCK2 ZK 3 2T
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 207DZB1 ZK 3 2T 207DZB2 ZK 3 2T
Hudební nauka 204HUN3 Z 1 1T 204HUN4 ZK 1 1T
Jevištní mluva - kolektivně 204MLK3 Z 2 2T
Jevištní mluva 204JML1 Z 1 2T 204JML2 ZK 1 2T
Jevištní pohyb 204PJP3 Z 1 2T 204PJP4 ZK 2 2T
Moderní divadlo a jeho dvojník 204MDD2 ZK 1 2T 204MDD3 Z 1 2T
Produkční seminář 1 204PRS1 Z 1 2T
Současné podoby alternativního divadla 204PAD1 Z 1 2T
Tanec 1 204TAN1 Z 2 2T
Trénink 204TRE3 ZK 2 2T
Základy sebeobrany 703ZSE Z 1 2CT Zapsat 703ZSE Z 1 2CT Zapsat
Zpěv 204ZPV3 Z 1 2T 204ZPV4 ZK 1 2T
Minimální počet kreditů za semestr 20 21
Počet předepsaných kreditů celkem 28 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 2 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Herecká tvorba 1 (204HTV1) PZ Absolventským výkonem
Herecká tvorba 1 (204HTV1) PZ Bakalářskou prací
Herecká tvorba 2 (204HTV2) PZ Absolventským výkonem
Herecká tvorba 2 (204HTV2) PZ Bakalářskou prací
Herecká tvorba 3 (204HTV3) PZ Absolventským výkonem
Herecká tvorba 3 (204HTV3) PZ Bakalářskou prací
Herecká tvorba 4 (204HTV4) PZ Absolventským výkonem
Herecká tvorba 4 (204HTV4) PZ Bakalářskou prací
Herecká tvorba 5 (204HTV5) PZ Absolventským výkonem
Herecká tvorba 5 (204HTV5) PZ Bakalářskou prací
Herecká tvorba 6 (204HTV6) PZ Absolventským výkonem
Herecká tvorba 6 (204HTV6) PZ Bakalářskou prací
Inscenační tvorba 1 (204IHV1) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 1 (204IHV1) PZ Bakalářskou prací
Inscenační tvorba 2 (204IHV2) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 2 (204IHV2) PZ Bakalářskou prací
Inscenační tvorba 3 (204IHV3) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 3 (204IHV3) PZ Bakalářskou prací
Inscenační tvorba 4 (204IHV4) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 4 (204IHV4) PZ Bakalářskou prací
Inscenační tvorba 5 (204IHV5) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 5 (204IHV5) PZ Bakalářskou prací
Inscenační tvorba 6 (204IHV6) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 6 (204IHV6) PZ Bakalářskou prací
Divadlo v české kultuře 1 (207DCK1) ZT Historie a teorie oboru (S204BHTOH)
Divadlo v české kultuře 2 (207DCK2) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 (207DZA1) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 2 (207DZA2) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 1 (207DZB1) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2 (207DZB2) ZT
Základy divadelního pojmosloví 1 (207ZDP1) ZT
Základy divadelního pojmosloví 2 (207ZDP2) ZT
Dějiny loutkového divadla v kontextech a vývojových souvislostech 1 (204LDD1) ZT Historie a teorie alternativního a loutkového divadla (S204BHTALD)
Dějiny loutkového divadla v kontextech a vývojových souvislostech 2 (204LDD2) ZT
Moderní divadlo a jeho dvojník 1 (204MDD1) ZT
Moderní divadlo a jeho dvojník 2 (204MDD2) ZT
Moderní divadlo a jeho dvojník 3 (204MDD3) ZT
Moderní divadlo a jeho dvojník 4 (204MDD4) ZT
Současné podoby alternativního divadla 1 (204PAD1) ZT
Současné podoby alternativního divadla 2 (204PAD2) ZT