Tisk studijního plánu

Studijní plán Herectví alternativního a loutkového divadla (B.A.) – 1. ročník

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Herecká tvorba 204HTV1 ZK 3 8T 204HTV2 ZK 3 8T
Inscenační tvorba 204IHV1 ZK 3 8T 204IHV2 ZK 3 8T
Minimální počet kreditů za semestr 6 6
Povinné předměty
Hudební aktivity (sbor, orchestr) 204HAK1 Z 1 2T 204HAK2 Z 1 2T
Akrobacie, úpoly 703ADA1 Z 2 2CT 703ADA2 ZK 2 2CT
Základy divadelního pojmosloví 207ZDP1 ZK 2 2T 207ZDP2 ZK 2 2T
Prostor - hmota - komunikace 204PHK1 Z 1 3T 204PHK2 Z 1 3T
Základy jevištní techniky - kurz 1 204ZJT1 Z 1 20S
Přípravný kurz 703PKD Z 1 64CS
Zimní kurz 703ZKD Z 1 40CS
Letní kurz 703LKD Z 1 40CS
Animace 204ANI1 Z 1 2T 204ANI2 ZK 2 2T
Dějiny loutkového divadla v kontextech a vývojových souvislostech 204LDD1 ZK 1 2T
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 207DZA1 ZK 3 2PT 207DZA2 ZK 3 2PT
Hudební nauka 204HUN1 Z 1 1T 204HUN2 ZK 1 1T
Jevištní mluva - individuálně 204MLI1 Z 1 1T 204MLI2 Z 1 1T
Jevištní mluva - kolektivně 204MLK1 Z 1 2T 204MLK2 Z 1 2T
Jevištní pohyb 204PJP1 Z 1 2T 204PJP2 ZK 1 2T
Moderní divadlo a jeho dvojník 204MDD1 Z 1 2T
Tchaj-či 703TAI Z 1 2CT Zapsat 703TAI Z 1 2CT Zapsat
Trénink 204TRE1 Z 1 2T 204TRE2 Z 1 2T
Zpěv 204ZPV1 Z 1 2T 204ZPV2 ZK 1 2T
Minimální počet kreditů za semestr 19 20
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702DAOU1 ZK 3 2ST 702DAOU2 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Počet předepsaných kreditů celkem 28 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 2 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Herecká tvorba 1 (204HTV1) PZ Absolventským výkonem
Herecká tvorba 1 (204HTV1) PZ Bakalářskou prací
Herecká tvorba 2 (204HTV2) PZ Absolventským výkonem
Herecká tvorba 2 (204HTV2) PZ Bakalářskou prací
Herecká tvorba 3 (204HTV3) PZ Absolventským výkonem
Herecká tvorba 3 (204HTV3) PZ Bakalářskou prací
Herecká tvorba 4 (204HTV4) PZ Absolventským výkonem
Herecká tvorba 4 (204HTV4) PZ Bakalářskou prací
Herecká tvorba 5 (204HTV5) PZ Absolventským výkonem
Herecká tvorba 5 (204HTV5) PZ Bakalářskou prací
Herecká tvorba 6 (204HTV6) PZ Absolventským výkonem
Herecká tvorba 6 (204HTV6) PZ Bakalářskou prací
Inscenační tvorba 1 (204IHV1) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 1 (204IHV1) PZ Bakalářskou prací
Inscenační tvorba 2 (204IHV2) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 2 (204IHV2) PZ Bakalářskou prací
Inscenační tvorba 3 (204IHV3) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 3 (204IHV3) PZ Bakalářskou prací
Inscenační tvorba 4 (204IHV4) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 4 (204IHV4) PZ Bakalářskou prací
Inscenační tvorba 5 (204IHV5) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 5 (204IHV5) PZ Bakalářskou prací
Inscenační tvorba 6 (204IHV6) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 6 (204IHV6) PZ Bakalářskou prací
Divadlo v české kultuře 1 (207DCK1) ZT Historie a teorie oboru (S204BHTOH)
Divadlo v české kultuře 2 (207DCK2) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 (207DZA1) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 2 (207DZA2) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 1 (207DZB1) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2 (207DZB2) ZT
Základy divadelního pojmosloví 1 (207ZDP1) ZT
Základy divadelního pojmosloví 2 (207ZDP2) ZT
Dějiny loutkového divadla v kontextech a vývojových souvislostech 1 (204LDD1) ZT Historie a teorie alternativního a loutkového divadla (S204BHTALD)
Dějiny loutkového divadla v kontextech a vývojových souvislostech 2 (204LDD2) ZT
Moderní divadlo a jeho dvojník 1 (204MDD1) ZT
Moderní divadlo a jeho dvojník 2 (204MDD2) ZT
Moderní divadlo a jeho dvojník 3 (204MDD3) ZT
Moderní divadlo a jeho dvojník 4 (204MDD4) ZT
Současné podoby alternativního divadla 1 (204PAD1) ZT
Současné podoby alternativního divadla 2 (204PAD2) ZT