Tisk studijního plánu

Studijní plán Herectví alternativního a loutkového divadla (B.A.) – 3. ročník

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Herecká tvorba 204HTV5 ZK 8 8T 204HTV6 ZK 8 8T
Inscenační tvorba 204IHV5 ZK 10 12T 204IHV6 ZK 10 12T
Minimální počet kreditů za semestr 18 18
Povinné předměty
Hudební aktivity (sbor, orchestr) 204HAK5 Z 1 2T 204HAK6 Z 1 2T
Hudební improvizace 204HIM1 Z 1 1T 204HIM2 Z 1 1T
Studiová praxe 204STP2 Z 1 3T
Jevištní mluva 204JML3 Z 1 2T 204JML4 ZK 1 2T
Jevištní pohyb 204PJP5 Z 1 2T 204PJP6 ZK 1 2T
Jóga 703JOG Z 1 2CT
Konzultace práce k bakalářské zkoušce 204KPB1 Z 1 1T 204KPB2 Z 1 1T
Moderní divadlo a jeho dvojník 204MDD4 ZK 2 2T
Současné podoby alternativního divadla 204PAD2 ZK 1 2T
Tělo v historii 204TLH1 Z 1 2T 204TLH2 ZK 1 2T
Zpěv 204ZPV5 Z 1 2T 204ZPV6 ZK 1 2T
Minimální počet kreditů za semestr 12 7
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Tanec 204TAN2 Z 2 2T 204TAN3 ZK 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 2 2
Počet předepsaných kreditů celkem 32 27
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -2 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Herecká tvorba 1 (204HTV1) PZ Absolventským výkonem
Herecká tvorba 1 (204HTV1) PZ Bakalářskou prací
Herecká tvorba 2 (204HTV2) PZ Absolventským výkonem
Herecká tvorba 2 (204HTV2) PZ Bakalářskou prací
Herecká tvorba 3 (204HTV3) PZ Absolventským výkonem
Herecká tvorba 3 (204HTV3) PZ Bakalářskou prací
Herecká tvorba 4 (204HTV4) PZ Absolventským výkonem
Herecká tvorba 4 (204HTV4) PZ Bakalářskou prací
Herecká tvorba 5 (204HTV5) PZ Absolventským výkonem
Herecká tvorba 5 (204HTV5) PZ Bakalářskou prací
Herecká tvorba 6 (204HTV6) PZ Absolventským výkonem
Herecká tvorba 6 (204HTV6) PZ Bakalářskou prací
Inscenační tvorba 1 (204IHV1) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 1 (204IHV1) PZ Bakalářskou prací
Inscenační tvorba 2 (204IHV2) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 2 (204IHV2) PZ Bakalářskou prací
Inscenační tvorba 3 (204IHV3) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 3 (204IHV3) PZ Bakalářskou prací
Inscenační tvorba 4 (204IHV4) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 4 (204IHV4) PZ Bakalářskou prací
Inscenační tvorba 5 (204IHV5) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 5 (204IHV5) PZ Bakalářskou prací
Inscenační tvorba 6 (204IHV6) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 6 (204IHV6) PZ Bakalářskou prací
Divadlo v české kultuře 1 (207DCK1) ZT Historie a teorie oboru (S204BHTOH)
Divadlo v české kultuře 2 (207DCK2) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 (207DZA1) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 2 (207DZA2) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 1 (207DZB1) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2 (207DZB2) ZT
Základy divadelního pojmosloví 1 (207ZDP1) ZT
Základy divadelního pojmosloví 2 (207ZDP2) ZT
Dějiny loutkového divadla v kontextech a vývojových souvislostech 1 (204LDD1) ZT Historie a teorie alternativního a loutkového divadla (S204BHTALD)
Dějiny loutkového divadla v kontextech a vývojových souvislostech 2 (204LDD2) ZT
Moderní divadlo a jeho dvojník 1 (204MDD1) ZT
Moderní divadlo a jeho dvojník 2 (204MDD2) ZT
Moderní divadlo a jeho dvojník 3 (204MDD3) ZT
Moderní divadlo a jeho dvojník 4 (204MDD4) ZT
Současné podoby alternativního divadla 1 (204PAD1) ZT
Současné podoby alternativního divadla 2 (204PAD2) ZT