Print study plan

Study plan Composition (Mg) from 2022/23 – 2nd year

Study type: Continuing Master's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Povinné předměty hlavní
Composition
 
101SKLA9 Z 15 3CT 101SKLA0 ZK 15 3CT
Minimal number of credits per semester 15 15
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
History and Analysis of Acoustic Arts II. 101DAU1 Z 2 2PT 101DAU2 ZK 2 2PT Subject is not scheduled
Thesis Preparation Seminar II.
 
101DISE1 Z 2 1ST 101DISE2 Z 2 1ST
Project Seminar 101PS1 Z 2 12DS 101PS2 Z 2 14DS Subject is not scheduled
Stage and Film Music II. 101SFHI1 Z 2 2CT 101SFHI2 ZK 2 2CT Subject is not scheduled
Composition Seminar 101SSK9 Z 2 2ST 101SSK0 Z 2 2ST
Minimal number of credits per semester 4 4
Compulsory optional subjects
Skladba (Mg) - Povinně volitelné předměty A - Kompoziční techniky In this group you have to obtain throughout your study at least 6 credits
Skladba (Mg) - Povinně volitelné předměty A - Orchestrace In this group you have to obtain throughout your study at least 6 credits
Skladba (Mg) - Povinně volitelné předměty B - Odbor. předměty pro program Skladba In this group you have to obtain throughout your study at least 10 credits
Minimal number of credits per semester 0 0
Optional subjects
Selected Topics in Composition electroacoustic music (Mg)-elective
Modules for Mg Composition blok blok
Foreign language - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 19 19
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 11 11
Total recommended number of credits per semester 30 30
Modules for Mg Composition [101MOD]

101MOD Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Skladba - pedagogické minimum [101SKLPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Subjects of profiling base

Subject Type During final examination the following will be evaluated
Composition Seminar 8 (101SSK8) PS Graduate performance
Composition Seminar 9 (101SSK9) PS Graduate performance
Composition Seminar 10 (101SSK0) PS Graduate performance
Composition Seminar 7 (101SSK7) PS Graduate performance
Advanced Music Programming, Synthesis and Live Electronics 1 (101PMHP1) PS Graduate performance
Orchestration II. 1 (101INII1) PS Graduate performance
Advanced techniques of contemporary composition 1 (101PTSK1) PS Graduate performance
Advanced techniques of contemporary composition 2 (101PTSK2) PS Graduate performance
Advanced Music Programming, Synthesis and Live Electronics 2 (101PMHP2) PS Graduate performance
Orchestration II. 2 (101INII2) PS Graduate performance
Scoring for Film Music 1 (101INF1) PS Graduate performance
Scoring for Film Music 2 (101INF2) PS Graduate performance
Composition 7 (101SKLA7) PS Graduate performance
Composition 9 (101SKLA9) PS Graduate performance
Composition 10 (101SKLA0) PS Graduate performance
Thesis Preparation Seminar II. 1 (101DISE1) PS Graduate performance
Composition 8 (101SKLA8) PS Graduate performance
Thesis Preparation Seminar II. 2 (101DISE2) PS Graduate performance
Composition 10 (101SKLA0) PS (S101TUZMG)
Composition 7 (101SKLA7) PS
Composition 8 (101SKLA8) PS
Composition 9 (101SKLA9) PS
Theory of Composition 5 (186TS5) BS
Theory of Composition 6 (186TS6) BS
Thesis Preparation Seminar II. 1 (101DISE1) PS
Thesis Preparation Seminar II. 2 (101DISE2) PS