Print study plan

Study plan Composition (Mg) from 2022/23

Study type: Continuing Master's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | simplified
Code Course Name 1st year 2nd year ECTS
WS SS WS SS
Povinné předměty hlavní
101SKLA* Composition
Z-7-2CT
ZK-7-2CT
Z-15-3CT
ZK-15-3CT
44
Minimal number of credits 44
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* English for Students of Music and Dance
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
101DAU* History and Analysis of Acoustic Arts II.
Z-2-2PT
ZK-2-2PT
Z-2-2PT
ZK-2-2PT
4
101DISE* Thesis Preparation Seminar II.
Z-2-1ST
Z-2-1ST
4
101PS* Project Seminar
Z-2-12DS
Z-2-14DS
Z-2-12DS
Z-2-14DS
4
101SFHI* Stage and Film Music II.
Z-2-2CT
ZK-2-2CT
Z-2-2CT
ZK-2-2CT
4
101SSK* Composition Seminar
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
8
186SSPS* Music Analysis for Composers
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
4
186TS* Theory of Composition
Z-2-1PT+1ST
ZK-2-1PT+1ST
4
Minimal number of credits 38
Compulsory optional subjects
101SKLMGPVAK Skladba (Mg) - Povinně volitelné předměty A - Kompoziční techniky In this group you have to obtain at least 6 credits
6
101SKLMGPVAO Skladba (Mg) - Povinně volitelné předměty A - Orchestrace In this group you have to obtain at least 6 credits
6
101SKLMGPVB Skladba (Mg) - Povinně volitelné předměty B - Odbor. předměty pro program Skladba In this group you have to obtain at least 10 credits
10
Minimal number of credits 22
Optional subjects
101SKLNVV Selected Topics in Composition electroacoustic music (Mg)-elective
0
100MODHAMU Modules for HAMU
0
101MOD Modules for Composition
--blok
--blok
--blok
--blok
0
101SKLPM Skladba - pedagogické minimum
0
702CJ Foreign language - elective
0
703PTRV Physical Education - elective
0
Minimal number of credits 0
Total number of set credits 104
Number of credits that have to be obtained from optional subjects 16
Total number of credits 120
② Modules for HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

③ Modules for Composition [101MOD]

101MOD Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

⑤ Skladba - pedagogické minimum [101SKLPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

① Foreign language - elective [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

④ Physical Education - elective [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

In addition you can enroll the following optional subjects:
List of faculty optional subjects
School Elective Courses

You can enroll the following courses during semester:
List of unscheduled subjects and modules

Subjects of profiling base

Subject Type During final examination the following will be evaluated
Composition Seminar 8 (101SSK8) PS Graduate performance
Composition Seminar 9 (101SSK9) PS Graduate performance
Composition Seminar 10 (101SSK0) PS Graduate performance
Composition Seminar 7 (101SSK7) PS Graduate performance
Advanced Music Programming, Synthesis and Live Electronics 1 (101PMHP1) PS Graduate performance
Orchestration II. 1 (101INII1) PS Graduate performance
Advanced techniques of contemporary composition 1 (101PTSK1) PS Graduate performance
Advanced techniques of contemporary composition 2 (101PTSK2) PS Graduate performance
Advanced Music Programming, Synthesis and Live Electronics 2 (101PMHP2) PS Graduate performance
Orchestration II. 2 (101INII2) PS Graduate performance
Scoring for Film Music 1 (101INF1) PS Graduate performance
Scoring for Film Music 2 (101INF2) PS Graduate performance
Composition 7 (101SKLA7) PS Graduate performance
Composition 9 (101SKLA9) PS Graduate performance
Composition 10 (101SKLA0) PS Graduate performance
Thesis Preparation Seminar II. 1 (101DISE1) PS Graduate performance
Composition 8 (101SKLA8) PS Graduate performance
Thesis Preparation Seminar II. 2 (101DISE2) PS Graduate performance
Composition 10 (101SKLA0) PS (S101TUZMG)
Composition 7 (101SKLA7) PS
Composition 8 (101SKLA8) PS
Composition 9 (101SKLA9) PS
Theory of Composition 5 (186TS5) BS
Theory of Composition 6 (186TS6) BS
Thesis Preparation Seminar II. 1 (101DISE1) PS
Thesis Preparation Seminar II. 2 (101DISE2) PS