Zjednodušený studijní plán Strunné nástroje - Housle (Mg) od 2022/23

Katedra strunných nástrojů

Studijní program: Strunné nástroje
Studijní specializace: Housle

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
105HRH7 Hra na housle 7 Z 10
102HVO7 Hra v orchestru 7 Z 4
198KH7 Komorní hra 7 Z 4
108OSHP1 Organizace a struktura hudebního provozu 1 Z 2
105SSN7 Seminář strunných nástrojů 7 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Housle (Mg) - volitelné předměty výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
105HRH8 Hra na housle 8 ZK 10
102HVO8 Hra v orchestru 8 Z 4
198KH8 Komorní hra 8 Z 4
105KP3 Koncertní praxe - strunné nástroje 3 Z 1
108OSHP2 Organizace a struktura hudebního provozu 2 ZK 3
105SSN8 Seminář strunných nástrojů 8 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Housle (Mg) - volitelné předměty výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 6
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
105HRH9 Hra na housle 9 Z 12
102HVO9 Hra v orchestru 9 Z 4
198KH9 Komorní hra 9 Z 4
108OSHP3 Organizace a struktura hudebního provozu 3 Z 2
105PMP Příprava magisterské práce Z 2
105SSN9 Seminář strunných nástrojů 9 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Housle (Mg) - volitelné předměty výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
105HRH0 Hra na housle 10 Z 12
102HVO0 Hra v orchestru 10 Z 4
198KH0 Komorní hra 10 ZK 4
105KP4 Koncertní praxe - strunné nástroje 4 Z 1
108OSHP4 Organizace a struktura hudebního provozu 4 ZK 3
105SSN0 Seminář strunných nástrojů 10 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Housle (Mg) - volitelné předměty výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 6
Celkem kreditů za ročník 60