Volitelné předměty pro obor Klarinet (Mg) - výběr

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh Zakončení Kredity Rozsah Semestr
Vyučující
106DPKR1 Didaktika/Vyučovatelská praxe klarinetu 1 česky Z 1 1T zimní Předmět není vypsán
106DPKR2 Didaktika/Vyučovatelská praxe klarinetu 2 česky ZK 1 1T letní Zapsat
108DHN Dějiny hudby po roce 1950 česky ZK 2 2PT letní Zapsat
106BKR1 Hra na basklarinet 1 česky Z 1 1T zimní Předmět není vypsán
106BKR2 Hra na basklarinet 2 česky Z 1 1T letní Zapsat
106BKR3 Hra na basklarinet 3 česky Z 1 1T zimní Předmět není vypsán
106BKR4 Hra na basklarinet 4 česky ZK 1 1T letní Zapsat
106BSR0 Hra na bassetový roh 10 česky Z 1 1T letní Zapsat
106BSR7 Hra na bassetový roh 7 česky Z 1 1T zimní Předmět není vypsán
106BSR8 Hra na bassetový roh 8 česky Z 1 1T letní Zapsat
106BSR9 Hra na bassetový roh 9 česky Z 1 1T zimní Předmět není vypsán
106KRE1 Hra na klarinet in Es 1 česky Z 1 1T zimní Předmět není vypsán
106KRE2 Hra na klarinet in Es 2 česky Z 1 1T letní Zapsat
106KRE3 Hra na klarinet in Es 3 česky Z 1 1T zimní Předmět není vypsán
106KRE4 Hra na klarinet in Es 4 česky ZK 1 1T letní Zapsat
106SX1 Hra na saxofon 1 česky Z 1 1T zimní Předmět není vypsán
106SX2 Hra na saxofon 2 česky Z 1 1T letní Zapsat
106SX3 Hra na saxofon 3 česky Z 1 1T zimní Předmět není vypsán
106SX4 Hra na saxofon 4 česky ZK 1 1T letní Zapsat
101ISH Interpretace soudobé hudby - praxe česky Po
09:30–11:00
Učebna
Z 2 2/LT zimní i letní Zapsat
108KTI1 Komunikační techniky pro interpretační obory 1 česky viz detail Z 1 2T zimní Předmět není vypsán
108KTI2 Komunikační techniky pro interpretační obory 2 česky Z 1 2T letní Zapsat
108PED1 Pedagogika 1 česky viz detail Z 1 2T zimní Předmět není vypsán
108PED2 Pedagogika 2 česky ZK 1 2T letní Zapsat
108PSY1 Psychologie 1 česky viz detail Z 1 2T zimní Předmět není vypsán
108PSY2 Psychologie 2 česky ZK 1 2T letní Zapsat
100STUDIO Studio N anglicky, česky St
17:00–18:30
Z 1 1PT+1ST zimní i letní Zapsat
108TI1 Teorie interpretace 1 česky Po
10:20–11:50
Učebna 2017 (HAMU)
Z 1 2T zimní Předmět není vypsán
108TI2 Teorie interpretace 2 česky ZK 1 2T letní Zapsat
106UP7 Úprava plátků 7 česky Z 1 1T zimní Předmět není vypsán
106UP8 Úprava plátků 8 česky Z 1 1T letní Zapsat
171UAH Úvod do akustiky pro hudebníky česky Po
14:00–15:30
Učebna KZT
ZK 2 2PT zimní Předmět není vypsán
101UHK1 Úvod do hudební kompozice 1 česky Út
17:15–18:45
Z 1 2T zimní Předmět není vypsán
101UHK2 Úvod do hudební kompozice 2 česky Z 1 2T letní Zapsat
101UHK3 Úvod do hudební kompozice 3 česky Z 1 2T zimní Předmět není vypsán
101UHK4 Úvod do hudební kompozice 4 česky Z 1 2T letní Zapsat