Tisk studijního plánu

Studijní plán Teorie a praxe divadelní tvorby

Typ studia: Doktorské
Studijní plán: celkový | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník kredity
Povinné předměty hlavní
287DZV* Dizertační výzkum
ZK-5-
ZK-10-
ZK-10-
ZK-10-
35
287DKS* Doktorský seminář
ZK-5-
ZK-5-
ZK-5-
ZK-5-
20
287DKV* Ročníkové kolokvium
ZK-5-
ZK-5-
ZK-5-
ZK-5-
20
Minimální počet kreditů 75
Povinné předměty
287KBP Konference bez příspěvku
ZK-5-
5
287PRX* Pedagogická praxe
ZK-4-
ZK-5-
ZK-10-
19
287PGA Podání grantové žádosti
ZK-6-
Předmět není vypsán
ZK-6-
Předmět není vypsán
ZK-6-
Předmět není vypsán
ZK-6-
Předmět není vypsán
6
287TPL* Teoretická platforma
ZK-5-
ZK-8-
ZK-8-
ZK-8-
29
940VPM Výzkumné a publikační metody
ZK-6-20SR
6
Minimální počet kreditů 65
Povinně volitelné předměty
287POJ Doktorské zkoušky z cizího jazyka V této skupině musíte získat alespoň 25 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
25
287PV1 Povinně volitelné předměty 1 V této skupině musíte získat alespoň 45 kreditů
45
287PV2 Povinně volitelné předměty 2 V této skupině musíte získat alespoň 10 kreditů
10
287KTVV Volitelné předměty TPDV
0
Minimální počet kreditů 80
Počet předepsaných kreditů celkem 220
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 20
Celkový počet kreditů 240

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů