Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Pedagogika tance (Bc) - lidový tanec – 2. ročník

Studijní program: Taneční umění
Katedra tance
Studijní obor: Pedagogika tance
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Metodika lidového tance 107MEL1 Z 4 1+1/T 107MEL2 ZK 4 1+1/T
Přehled dějin baletu v Čechách 107PDB1 Z 3 2T 107PDB2 ZK 3 2T
Minimální počet kreditů za semestr 7 7
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Dějiny hudby 20. století 107DHD1 Z 3 1+1/T 107DHD2 ZK 3 1+1/T
Dějiny umění pro taneční obory 107DUT1 Z 1 2T 107DUT2 ZK 1 2T
Pedagogický seminář lidového tance 107PSL1 Z 3 2T 107PSL2 Z 3 2T
Technika lidového tance 107TEL1 Z 2 2T 107TEL2 Z 2 2T
Trénink klasického tance 107TKT1 Z 2 2T 107TKT2 Z 2 2T
Trénink lidového tance 107TLT1 Z 2 2T 107TLT2 Z 2 2T
Trénink současného tance 107TST1 Z 2 2T 107TST2 Z 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 15 15
Povinně volitelné předměty
Výběrová metodika (Bc) - povinný výběr - lidový tanec Z 3 1+1/T ZK 3 1+1/T
Technika k výběrové metodice (Bc) - povinný výběr - lidový tanec Z 2 2/T ZK 2 2/T
Minimální počet kreditů za semestr 5 5
Volitelné předměty
Modulová výuka pro HAMU
Volitelné předměty pro obor Pedagogika tance (Bc) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 27 27
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

② Technika k výběrové metodice (Bc) - povinný výběr - lidový tanec [107TVM-B-C]

1Z této skupiny musí být zapsané jiné předměty, než jsou zapsané ve skupině Technika zvolené specializace

① Výběrová metodika (Bc) - povinný výběr - lidový tanec [107VM-B-C]

Předměty lze zapsat opakově několikrát během studia

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

③ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.