Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Pedagogika tance (Bc) - lidový tanec – 1. ročník

Studijní program: Taneční umění
Katedra tance
Studijní obor: Pedagogika tance
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Přehled dějin tance a baletu 107PDT1 Z 4 2+2/T 107PDT2 ZK 4 2+2/T
Úvod do taneční pedagogiky 107UTPE1 Z 4 1+1/T 107UTPE2 ZK 4 1+1/T
Minimální počet kreditů za semestr 8 8
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702HAOU1 ZK 3 2ST 702HAOU2 ZK 3 2ST
Dějiny a teorie hudby 107DTH1 Z 3 1+1/T 107DTH2 ZK 3 1+1/T
Hlasová výchova 107HV1 Z 2 2T 107HV2 Z 2 2T
Kineziologie 107KIN1 Z 2 2T 107KIN2 ZK 2 2T
Klasický tanec 107KTP1 Z 2 4T 107KTP2 ZK 2 4T
Lidový tanec 107LTP1 Z 2 2T 107LTP2 ZK 2 2T
Moderní tanec 107MTP1 Z 2 4T 107MTP2 ZK 2 4T
Pedagogický proseminář 107PPR1 Z 3 2T 107PPR2 ZK 3 2T
Soustředění katedry tance 107SOKT Z 2
Základy pohybové průpravy 107ZPP1 Z 2 2T 107ZPP2 ZK 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 21 23
Volitelné předměty
Modulová výuka pro HAMU
Volitelné předměty pro obor Pedagogika tance (Bc) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 29 31
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 1 -1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Technika k výběrové metodice (Bc) - povinný výběr - lidový tanec [107TVM-B-C]

1Z této skupiny musí být zapsané jiné předměty, než jsou zapsané ve skupině Technika zvolené specializace

Výběrová metodika (Bc) - povinný výběr - lidový tanec [107VM-B-C]

Předměty lze zapsat opakově několikrát během studia

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.