Zjednodušený studijní plán Obor Kontrabas (Bc)

Katedra strunných nástrojů

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Kontrabas

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
108DHU1 Dějiny hudby 1 Z 4
105KO1 Hra na kontrabas 1 Z 9
100HO1 Hra v orchestru 1 Z 3
121KH1 Komorní hra 1 Z 2
105PKO1 Orchestrální party a sóla kontrabasu 1 Z 1
108RS1 Rozbor skladeb 1 Z 5
105SKO1 Seminář kontrabasu 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Kontrabas (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
108DHU2 Dějiny hudby 2 ZK 4
105KO2 Hra na kontrabas 2 ZK 9
100HO2 Hra v orchestru 2 Z 2
121KH2 Komorní hra 2 Z 2
105PKO2 Orchestrální party a sóla kontrabasu 2 Z 1
108RS2 Rozbor skladeb 2 ZK 5
105SKO2 Seminář kontrabasu 2 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Kontrabas (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 3
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
105DKO1 Dějiny a literatura kontrabasu 1 Z 1
108DHU3 Dějiny hudby 3 Z 4
105KO3 Hra na kontrabas 3 Z 8
100HO3 Hra v orchestru 3 Z 3
121KH3 Komorní hra 3 Z 2
105PKO3 Orchestrální party a sóla kontrabasu 3 Z 1
108RS3 Rozbor skladeb 3 Z 5
105SKO3 Seminář kontrabasu 3 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 26
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Kontrabas (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
105DKO2 Dějiny a literatura kontrabasu 2 ZK 1
108DHU4 Dějiny hudby 4 ZK 4
105KO4 Hra na kontrabas 4 ZK 7
100HO4 Hra v orchestru 4 Z 2
121KH4 Komorní hra 4 ZK 2
105KP1 Koncertní praxe - strunné nástroje 1 Z 1
105PKO4 Orchestrální party a sóla kontrabasu 4 ZK 1
108RS4 Rozbor skladeb 4 ZK 5
105SKO4 Seminář kontrabasu 4 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 25
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Kontrabas (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 9
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
108DHU5 Dějiny hudby 5 ZK 4
105KO5 Hra na kontrabas 5 Z 11
100HO5 Hra v orchestru 5 Z 3
108HES1 Hudební estetika 1 Z 5
121KH5 Komorní hra 5 Z 4
105PKO5 Orchestrální party a sóla kontrabasu 5 Z 1
105SKO5 Seminář kontrabasu 5 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 30
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia Z 1
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Kontrabas (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
105KO6 Hra na kontrabas 6 Z 12
100HO6 Hra v orchestru 6 Z 3
108HES2 Hudební estetika 2 ZK 5
121KH6 Komorní hra 6 ZK 4
105KP2 Koncertní praxe - strunné nástroje 2 Z 1
105PKO6 Orchestrální party a sóla kontrabasu 6 ZK 1
105SKO6 Seminář kontrabasu 6 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia ZK 1
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Kontrabas (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 2
Celkem kreditů za ročník 60