Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Pedagogika tance (Mg) - lidový tanec – 1. ročník

Studijní program: Taneční umění
Katedra tance
Studijní obor: Pedagogika tance
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Metodika lidového tance 107ML5 Z 4 1+1/T 107ML6 ZK 4 1+1/T
Pedagogika 107PEDG1 Z 3 2T 107PEDG2 Z 3 2T
Minimální počet kreditů za semestr 7 7
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702DAOU3 ZK 3 2ST 702DAOU4 ZK 3 2ST
Didaktika taneční výchovy 107DTV1 Z 2 2ST 107DTV2 ZK 2 2ST
Pedagogický seminář lidového tance 107PSL5 Z 3 1T 107PSL6 Z 3 1T
Příprava diplomové práce 107PDP1 Z 5 107PDP2 Z 5
Repertoár lidového tance 107RL1 Z 2 2T 107RL2 Z 2 2T
Technika lidového tance 107TEL5 Z 2 2T 107TEL6 Z 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 17 17
Povinně volitelné předměty
Výběrová přednáška z dějin tance II (Mg) - povinný výběr Z 2 2/T ZK 2 2/T
Výběrová přednáška ze systematické taneční vědy B (Mg) - povinný výběr 3 3
Výběrový praktický taneční kurz (Mg) - povinný výběr Z 2 2/T Z 2
Minimální počet kreditů za semestr 7 7
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Pedagogika tance (Mg) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 31 31
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -1 -1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.