Zjednodušený studijní plán Obor Pedagogika tance (Mg) - lidový tanec

Katedra tance

Studijní program: Taneční umění
Studijní obor: Pedagogika tance

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
107DTV1 Didaktika taneční výchovy 1 Z 2
107ML5 Metodika lidového tance 5 Z 4
107PSL5 Pedagogický seminář lidového tance 5 Z 3
107PEDG1 Pedagogika 1 Z 3
107PDP1 Příprava diplomové práce 1 Z 5
107RL1 Repertoár lidového tance 1 Z 2
107TEL5 Technika lidového tance 5 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 24
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Výběrová přednáška z dějin tance II (Mg) - povinný výběr Z 2
výběr ze skupiny Výběrová přednáška ze systematické taneční vědy B (Mg) - povinný výběr 3
výběr ze skupiny Výběrový praktický taneční kurz (Mg) - povinný výběr Z 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Pedagogika tance (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
107DTV2 Didaktika taneční výchovy 2 ZK 2
107ML6 Metodika lidového tance 6 ZK 4
107PSL6 Pedagogický seminář lidového tance 6 Z 3
107PEDG2 Pedagogika 2 Z 3
107PDP2 Příprava diplomové práce 2 Z 5
107RL2 Repertoár lidového tance 2 Z 2
107TEL6 Technika lidového tance 6 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 24
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Výběrová přednáška z dějin tance II (Mg) - povinný výběr ZK 2
výběr ze skupiny Výběrová přednáška ze systematické taneční vědy B (Mg) - povinný výběr 3
výběr ze skupiny Výběrový praktický taneční kurz (Mg) - povinný výběr Z 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Pedagogika tance (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 12
Celkem kreditů za ročník 62

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
107MEL7 Metodika lidového tance 7 Z 4
107PSLI7 Pedagogický seminář lidového tance 7 Z 3
107PED3 Pedagogika - pro taneční obor 3 ZK 3
107PDPR3 Příprava diplomové práce 3 Z 15
107RLI3 Repertoár lidového tance 3 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Pedagogika tance (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
107MEL8 Metodika lidového tance 8 ZK 4
107PSLI8 Pedagogický seminář lidového tance 8 Z 3
107PDPR4 Příprava diplomové práce 4 Z 15
107RLI4 Repertoár lidového tance 4 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 24
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Pedagogika tance (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 9
Celkem kreditů za ročník 60