Tisk studijního plánu

Studijní plán Dechové nástroje - Tuba (Bc) od 2022/23 – 2. ročník

Specializace: Tuba
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Hra na tubu 106TUBA3 Z 9 2CT 106TUBA4 ZK 9 2CT
Minimální počet kreditů za semestr 9 9
Povinné předměty
Hra v orchestru 102HVO3 Z 4 48CS 102HVO4 Z 4 48CS
Komorní hra 198KH3 Z 4 2CT 198KH4 ZK 4 2CT
Seminář dechových nástrojů 106SDN3 Z 3 2ST 106SDN4 Z 3 2ST
Orchestrální party a sóla tuby 106PTU3 Z 1 1CT 106PTU4 ZK 1 1CT
Minimální počet kreditů za semestr 12 12
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Dějiny a literatura dechových nástrojů 106DLI1 Z 1 1PT 106DLI2 ZK 2 1PT
Dějiny hudby 108DHB3 Z 3 2PT 108DHB4 ZK 3 2PT
Koncertní praxe - dechové nástroje
 
106KP1 Z 1
Proseminář tvorby kvalifikační práce 108PTKP Z 1 1PT 108PTKP Z 1 1PT
Rozbor skladeb 108RSK3 Z 2 2ST 108RSK4 ZK 2 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 6 8
Povinně volitelné předměty
Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Modulová výuka pro HAMU
Tuba (Bc) - volitelné předměty výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 27 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Dechové nástroje - pedagogické minimum [106DEPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

Tuba (Bc) - volitelné předměty výběr [106TUBVV]

106TU4B #

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Hra v orchestru 1 (102HVO1) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 2 (102HVO2) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 3 (102HVO3) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 4 (102HVO4) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 5 (102HVO5) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 6 (102HVO6) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 1 (198KH1) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 2 (198KH2) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 3 (198KH3) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 4 (198KH4) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 5 (198KH5) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 6 (198KH6) PZ Absolventským výkonem
Hra na tubu 1 (106TUBA1) PZ Absolventským výkonem
Hra na tubu 2 (106TUBA2) PZ Absolventským výkonem
Hra na tubu 3 (106TUBA3) PZ Absolventským výkonem
Hra na tubu 4 (106TUBA4) PZ Absolventským výkonem
Hra na tubu 5 (106TUBA5) PZ Absolventským výkonem
Hra na tubu 6 (106TUBA6) PZ Absolventským výkonem
Dějiny a literatura dechových nástrojů 1 (106DLI1) ZT Teoretická ústní zkouška (S106TUZBC)
Dějiny a literatura dechových nástrojů 2 (106DLI2) ZT