Tisk studijního plánu

Studijní plán Strunné nástroje - Kontrabas (Bc) od 2022/23 – 3. ročník

Studijní specializace: Kontrabas
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Hra na kontrabas
 
105KONT5 Z 10 2CT 105KONT6 Z 11 2CT
Minimální počet kreditů za semestr 10 11
Povinné předměty
Orchestrální party a sóla kontrabasu 105PKO5 Z 1 1CT 105PKO6 ZK 1 1CT
Hra v orchestru
 
102HVO5 Z 4 48CS 102HVO6 Z 4 48CS
Komorní hra
 
198KH5 Z 4 2CT 198KH6 ZK 4 2CT
Seminář strunných nástrojů
 
105SSN5 Z 3 2ST 105SSN6 Z 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 12 12
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Dějiny hudby
 
108DHB5 ZK 3 2PT
Hudební estetika
 
108HUES1 Z 2 1PT+1ST 108HUES2 ZK 2 1PT+1ST
Koncertní praxe - strunné nástroje
 
105KP2 Z 1
Minimální počet kreditů za semestr 5 3
Povinně volitelné předměty
Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Kontrabas (Bc) - volitelné předměty výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 27 26
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3 4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Kontrabas (Bc) - volitelné předměty výběr [105KOBVV]

105KO4B #

Strunné nástroje - pedagogické minimum [105STPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Hra v orchestru 1 (102HVO1) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 2 (102HVO2) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 3 (102HVO3) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 4 (102HVO4) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 5 (102HVO5) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 6 (102HVO6) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 1 (198KH1) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 2 (198KH2) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 3 (198KH3) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 4 (198KH4) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 5 (198KH5) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 6 (198KH6) PZ Absolventským výkonem
Hra na kontrabas 1 (105KONT1) PZ Absolventským výkonem
Hra na kontrabas 2 (105KONT2) PZ Absolventským výkonem
Hra na kontrabas 3 (105KONT3) PZ Absolventským výkonem
Hra na kontrabas 4 (105KONT4) PZ Absolventským výkonem
Hra na kontrabas 6 (105KONT6) PZ Absolventským výkonem
Hra na kontrabas 5 (105KONT5) PZ Absolventským výkonem
Dějiny a literatura nízkých smyčců 1 (105DLNS1) ZT Teoretická ústní zkouška (S105TUZBC)
Dějiny a literatura nízkých smyčců 2 (105DLNS2) ZT