Tisk studijního plánu

Studijní plán Kamera - magistr_1920_1ročník – 1. ročník

Studijní obor: Kamera
Katedra kamery
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Hlavní předměty (kategorie platná do 3.7.2019)
Klauzurní zkouška 3 304KLZ3 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 0 2
Povinné předměty
Asistentská praxe 4 304APR4 Z 1 40S
Barevná kinematografie 304BAKI3 Z 2 2T 304BAKI4 ZK 2 2T
Digitální workflow 2 304DW2 Z 2 4T
Dramatické filmové formy 304DFF1 Z 1 2T 304DFF2 Z 1 2T
Kameramanské oborové projekce 304KOPR5 Z 2 3T 304KOPR6 Z 2 3T
Opera a tanec v kinematografii 304OPTK Z 2 14S
Optika 304OP2 ZK 2 2T
Pedagogická praxe KK 304PP Z 5 20S
Seminář kameramanské tvorby 304SEK7 Z 2 2T 304SEK8 Z 2 2T
Vizuální efekty ve filmu a televizi 304VEF3 Z 1 2T 304VEF4 ZK 2 2T
Živý koncert - seminář 304ZIK Z 2 6S
Živý střih: divadlo 306ZSD Z 1 4S
Živý střih: koncert klasické hudby 306ZSKH Z 1 4S
Barevná etuda 304BAE1 Z 3 304BAE2 Z 3
Dolly 304DO Z 2 10S
Filmový obraz za použití různých technik 304FOR Z 2 2T
Hudebně dramatická etuda 304HUDET Z 4
Kamera a animace 304KA Z 2 2T
Plánování filmové produkce v prostředí FramForge 304PF Z 2 2/t
Minimální počet kreditů za semestr 26 19
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702FAOU3 ZK 3 2T 702FAOU4 ZK 3 2T
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Povinně volitelné předměty
Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Moduly KK_1920
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 29 24
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 1 6
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

304KKM-1819 #