Tisk studijního plánu

Studijní plán Kamera - magistr_1920_1ročník – 1. ročník

Studijní obor: Kamera
Katedra kamery
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Hlavní předměty
Klauzurní zkouška 3
 
304KLZ3 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 0 2
Povinné předměty
Asistentská praxe 4
 
304APR4 Z 1 40S
Barevná kinematografie
 
304BAKI3 Z 2 2T 304BAKI4 ZK 2 2T
Digitální workflow 2
 
304DW2 Z 2 4T
Dramatické filmové formy
 
304DFF1 Z 1 2T 304DFF2 Z 1 2T
Kameramanské oborové projekce
 
304KOPR5 Z 2 3T 304KOPR6 Z 2 3T
Opera a tanec v kinematografii
 
304OPTK Z 2 14S
Optika
 
304OP2 ZK 2 2T
Pedagogická praxe KK
 
304PP Z 5 20S
Seminář kameramanské tvorby
 
304SEK7 Z 2 2T 304SEK8 Z 2 2T
Seminář teoretické diplomové práce
 
304SDP Z 1 6S
Vizuální efekty ve filmu a televizi
 
304VEF3 Z 1 2T 304VEF4 ZK 2 2T
Živý koncert - seminář
 
304ZIK Z 2 6S
Živý střih: divadlo
 
306ZSD Z 1 4S Předmět není vypsán
Živý střih: koncert klasické hudby
 
306ZSKH Z 1 4S Předmět není vypsán
Barevná etuda
 
304BAE1 Z 3 304BAE2 Z 3
Dolly
 
304DO Z 2 10S
Filmový obraz za použití různých technik
 
304FOR Z 2 2T
Hudebně dramatická etuda
 
304HUDET Z 4 Předmět není vypsán
Kamera a animace
 
304KA Z 2 2T
Plánování filmové produkce v prostředí FramForge
 
304PF Z 2 2/t
Minimální počet kreditů za semestr 27 19
Povinně volitelné předměty
Sdílené předměty - Anglický jazyk_1920_1ročníkMg
Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Moduly KK_1920
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 27 21
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3 9
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

304KKM-1819 #

Moduly KK_1920 [304MOD_1920]

304MOD #

Volitelné předměty Mgr - pouze pro KK_1920 [304VPM_1920]

304VPM #

Sdílené předměty - Anglický jazyk_1920_1ročníkMg [702MAJ_1920_1R]

702SAJ19201R # 702SAJ_1920 #