Zjednodušený studijní plán Kamera - magistr_1920_1ročník

Katedra kamery

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Studijní obor: Kamera

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
304BAE1 Barevná etuda 1 Z 3
304BAKI3 Barevná kinematografie 3 Z 2
304DW2 Digitální workflow 2 Z 2
304DFF1 Dramatické filmové formy 1 Z 1
304KA Kamera a animace Z 2
304KOPR5 Kameramanské oborové projekce 5 Z 2
304OPTK Opera a tanec v kinematografii Z 2
304OP2 Optika 2 ZK 2
304PP Pedagogická praxe KK Z 5
304SEK7 Seminář kameramanské tvorby 7 Z 2
304VEF3 Vizuální efekty ve filmu a televizi 3 Z 1
304ZIK Živý koncert - seminář Z 2
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KK_1920

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
304APR4 Asistentská praxe 4 Z 1
304BAE2 Barevná etuda 2 Z 3
304BAKI4 Barevná kinematografie 4 ZK 2
304DO Dolly Z 2
304DFF2 Dramatické filmové formy 2 Z 1
304FOR Filmový obraz za použití různých technik Z 2
304KOPR6 Kameramanské oborové projekce 6 Z 2
304KLZ3 Klauzurní zkouška 3 ZK 2
304PF Plánování filmové produkce v prostředí FramForge Z 2
304SEK8 Seminář kameramanské tvorby 8 Z 2
304VEF4 Vizuální efekty ve filmu a televizi 4 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 24
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
304HUDET Hudebně dramatická etuda Z 4
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KK_1920
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 7
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
304AKAP Aktuální kameramanské postupy Z 2
304ON1 Obrazová narace a její současné stylizační trendy 1 Z 2
304OB1 O obrazech 1 Z 2
304SEK9 Seminář kameramanské tvorby 9 Z 2
304SDP Seminář teoretické diplomové práce Z 1
Kreditů z povinných předmětů 9
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KK_1920

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
304APRP Absolventská praktická práce Z 11
304BAE3 Barevná etuda 3 ZK 7
304ON2 Obrazová narace a její současné stylizační trendy 2 Z 2
304OB2 O obrazech 2 ZK 3
304PDP Příprava teoretické diplomové práce Z 1
304SCM Společná cvičení 1. a 2. mgr. ročníku Z 11
304ZZTT Závěrečná zkouška z techniky a technologie ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 38
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
304HUDET Hudebně dramatická etuda Z 4
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KK_1920
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 13
Celkem kreditů za ročník 60