Zjednodušený studijní plán Scénografie (B.A.)

Katedra scénografie

Studijní program: Scénografie

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
203DDO1 Dějiny odívání v historických souvislostech 1 Z 1
203DSD1 Dějiny scénografie 1 Z 2
201DIP1 Divadelní prostor 1 Z 1
207DZA1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 ZK 3
203KVZ1 Kapitoly z vývoje výtvarného myšlení 1 Z 2
203KTK1 Kostýmní technologie 1 Z 1
203KVT1 Kostýmní tvorba 1 ZK 3
203KMR1 Kresba a malba 1 ZK 3
203PLE1 Plenéry 1 Z 1
203SPE1 Scénická propedeutika 1 ZK 2
203STE1 Scénická technologie 1 Z 2
203SCH1 Scénografie 1 ZK 4
203VPS1 Vizualizace scénografického projektu a deskriptivní geometrie 1 ZK 1
201VEH1 Vývoj a estetika hudebně-dramatického myšlení 1 Z 1
207ZDP1 Základy divadelního pojmosloví 1 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 32
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty oborové

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
203DDO2 Dějiny odívání v historických souvislostech 2 ZK 1
203DSD2 Dějiny scénografie 2 ZK 2
201DIP2 Divadelní prostor 2 Z 1
207DZA2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 2 ZK 3
203KVZ2 Kapitoly z vývoje výtvarného myšlení 2 ZK 2
203KTK2 Kostýmní technologie 2 ZK 1
203KVT2 Kostýmní tvorba 2 ZK 3
203KMR2 Kresba a malba 2 ZK 3
203SPE2 Scénická propedeutika 2 ZK 2
203STE2 Scénická technologie 2 ZK 2
203SCH2 Scénografie 2 ZK 4
203VPS2 Vizualizace scénografického projektu a deskriptivní geometrie 2 ZK 1
201VEH2 Vývoj a estetika hudebně-dramatického myšlení 2 ZK 1
207ZDP2 Základy divadelního pojmosloví 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 31
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty oborové

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 0
Celkem kreditů za ročník 63

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
203DDO3 Dějiny odívání v historických souvislostech 3 Z 1
203DSD3 Dějiny scénografie 3 Z 2
207DCK1 Divadlo v české kultuře 1 ZK 3
207DZB1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 1 ZK 3
203KVZ3 Kapitoly z vývoje výtvarného myšlení 3 Z 2
203KTK3 Kostýmní technologie 3 Z 1
203KVT3 Kostýmní tvorba 3 ZK 3
203KMR3 Kresba a malba 3 ZK 3
203PLE2 Plenéry 2 Z 1
203SRB1 Scénická realizace 1 Z 2
203STE3 Scénická technologie 3 Z 2
203SCH3 Scénografie 3 ZK 4
203SEK1 Světelný design - kurz 1 Z 1
201VEH3 Vývoj a estetika hudebně-dramatického myšlení 3 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty oborové

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
203DDO4 Dějiny odívání v historických souvislostech 4 ZK 1
203DSD4 Dějiny scénografie 4 ZK 2
207DCK2 Divadlo v české kultuře 2 ZK 3
207DZB2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2 ZK 3
203KVZ4 Kapitoly z vývoje výtvarného myšlení 4 ZK 2
203KTK4 Kostýmní technologie 4 ZK 1
203KVT4 Kostýmní tvorba 4 ZK 3
203KMR4 Kresba a malba 4 ZK 3
203SRB2 Scénická realizace 2 Z 2
203STE4 Scénická technologie 4 ZK 2
203SCH4 Scénografie 4 ZK 4
203SEK2 Světelný design - kurz 2 Z 1
201VEH4 Vývoj a estetika hudebně-dramatického myšlení 4 ZK 1
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty oborové

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 3
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
203DDO5 Dějiny odívání v historických souvislostech 5 Z 1
203DSD5 Dějiny scénografie 5 Z 2
203FCS1 Filmová a televizní scénografie 1 ZK 3
203KVZ5 Kapitoly z vývoje výtvarného myšlení 5 Z 2
203KTK5 Kostýmní technologie 5 Z 1
203KVT5 Kostýmní tvorba 5 ZK 3
203KMR5 Kresba a malba 5 ZK 3
203PLE3 Plenéry 3 Z 1
203SRB3 Scénická realizace 3 Z 2
203STE5 Scénická technologie 5 Z 2
203SCH5 Scénografie 5 ZK 4
Kreditů z povinných předmětů 24
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty oborové

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
203DDO6 Dějiny odívání v historických souvislostech 6 Z 1
203DSD6 Dějiny scénografie 6 ZK 2
203FCS2 Filmová a televizní scénografie 2 ZK 3
203KVZ6 Kapitoly z vývoje výtvarného myšlení 6 ZK 2
203KTK6 Kostýmní technologie 6 ZK 1
203KVT6 Kostýmní tvorba 6 ZK 3
203KMR6 Kresba a malba 6 ZK 3
203SRB4 Scénická realizace 4 Z 2
203STE6 Scénická technologie 6 ZK 2
203SCH6 Scénografie 6 ZK 4
Kreditů z povinných předmětů 23
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty oborové

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 13
Celkem kreditů za ročník 60