Tisk studijního plánu

Studijní plán Dokumentární tvorba - bakalář-1920-1ročník – 3. ročník

Studijní obor: Dokumentární tvorba
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška
 
303KZK3 ZK 1 16SS
Minimální počet kreditů za semestr 0 1
Povinné předměty
Analýzy děl světového dokumentu 303ADS1 Z 1 12SS 303ADS2 ZK 1 12SS
Český dokumentární film po roce 1989 303CDS3 Z 1 12SS 303CDS4 Z 1 12SS
Dokumentaristický seminář 303DOKS5 Z 2 3ST 303DOKS6 Z 2 3ST
Dramaturgický seminář 303DRAS5 Z 1 18SS 303DRAS6 Z 1 18SS
Investigativní postupy a dokumentární film 303INP Z 2 18SS
Non-fiction kamera: nové trendy 303NFK2 Z 1 18SS
Realizační dílna 303RDV3 Z 1 18SS 303RDV4 Z 1 18SS
Seminář k bakalářské teoretické práci 303BCT1 Z 1 9SS 303BCT2 Z 1 9SS
Současný zahraniční dokumentární film 303SZDF3 Z 2 3ST 303SZDF4 Z 2 3ST
Soustředění KDT v Poněšicích
 
303SOU3 Z 1 32SS
Vývoj a prezentace projektu
 
303VPP3 Z 3 8SS
Autorský bakalářský film - 16mm
 
303AUBF Z 10 300CS
Přehled dějin české kinematografie 373DCEK1 ZK 3 6PT 373DCEK2 ZK 3 6PT
Minimální počet kreditů za semestr 15 26
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Moduly a hostující dílny KDT V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Modulová výuka FAMU
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 15 27
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 15 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30