Tisk studijního plánu

Studijní plán Dokumentární tvorba - bakalář-1920-1ročník – 2. ročník

Studijní obor: Dokumentární tvorba
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška
 
303KZK2 ZK 1 16SS
Minimální počet kreditů za semestr 0 1
Povinné předměty
Český dokumentární film po roce 1989 303CDS1 Z 1 12SS 303CDS2 Z 1 12SS
Dokumentaristický seminář 303DOKS3 Z 2 3ST 303DOKS4 Z 2 3ST
Dokumentární fotografie 303DF1 Z 1 2ST 303DF2 Z 1 2ST
Dramaturgický seminář 303DRAS3 Z 1 18SS 303DRAS4 Z 1 18SS
Filmová řeč 302FIRE1 Z 1 2PT 302FIRE2 ZK 2 2PT
Non-fiction kamera: nové trendy 303NFK1 Z 1 18SS
Příprava k Televiznímu experimentu 303PTV Z 2 24SS
Realizační dílna 303RDV1 Z 1 18SS 303RDV2 Z 1 18SS
Situace natáčení a komunikace na place
 
303SINK Z 2 16SS
Současný zahraniční dokumentární film 303SZDF1 Z 2 3ST 303SZDF2 Z 2 3ST
Soustředění KDT v Poněšicích
 
303SOU2 Z 1 32SS
Vývoj a prezentace projektu
 
303VPP2 Z 2 8SS
Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 303ZAS1 ZK 2 2ST 303ZAS2 ZK 2 2ST
Autorský portrét - 16mm
 
303AUPO Z 6 180CS
Fotografické cvičení 303FOC1 Z 1 30CS 303FOC2 Z 1 30CS
Televizní experiment
 
303CTEX Z 5 150CS
TV seznamovací cvičení 303TVC Z 1 30CS
Přehled dějin světové kinematografie 373DSVK3 ZK 3 6PT
Dějiny dokumentárního filmu
 
303DDF1 ZK 3 4PT Předmět není vypsán 303DDF2 ZK 3 4PT Předmět není vypsán
Minimální počet kreditů za semestr 19 29
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Metodologický seminář pro bakaláře
 
305SMS ZK 2 7S
Anglický jazyk pro odborné účely 702FAOU2 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 3 2
Povinně volitelné předměty
Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Moduly a hostující dílny KDT V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Modulová výuka FAMU
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 22 32
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 8 -2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30