Tisk studijního plánu

Studijní plán Dokumentární tvorba - bakalář-1920-1ročník – 1. ročník

Studijní obor: Dokumentární tvorba
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška
 
303KZK1 ZK 1 16SS
Minimální počet kreditů za semestr 0 1
Povinné předměty
Asistence na praktických cvičeních
 
305APC Z 1 24S
Praktika oboru animovaná tvorba 309POA Z 1 16CS
Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba 373PASZT Z 1 24CS
Praktika oboru dokumentární tvorba 303POD Z 1 24CS
Praktika oboru fotografie 307POF Z 1 24S
Praktika oboru kamera 304POK Z 1 24S
Praktika oboru produkce 305POP Z 1 8S
Praktika oboru střihová skladba: 16mm 306POSF Z 1 20CS
Tělesná výchova - úvod 703TVU1 Z 1 2CT
Úvod do audiovizuálních studií FAMU 373UDAS Z 2 2PT
Dokumentaristický seminář 303DOKS1 Z 2 3ST 303DOKS2 Z 2 3ST
Dramaturgický seminář 303DRAS1 Z 1 18SS 303DRAS2 Z 1 18SS
Filmová technika a technologie 304FITE ZK 2 2T
Otevřený seminář 303OS1 Z 1 2ST 303OS2 Z 1 2ST
Realizační dílna 1. ročníku 303RDI1 Z 2 4ST 303RDI2 Z 2 4ST
Soustředění KDT v Poněšicích
 
303SOU1 Z 1 32SS
Výrazové prostředky v dokumentárním filmu 303VPD1 Z 1 2ST 303VPD2 ZK 2 2ST
Vývoj a prezentace projektu
 
303VPP1 Z 1 8SS
Základy kamery 303ZK Z 1 12SS
Základy produkce
 
303ZP Z 1 9SS
Základy střihu 303ZS1 Z 1 12SS 303ZS2 Z 1 12SS
Základy zvuku
 
303ZZ Z 1 9SS
Autorská reportáž - 16mm
 
303ARE Z 4 120CS
Můj pohled (na kterém mi záleží)
 
303MUPO Z 3 90CS
Postup práce 303POPR Z 2 60CS
Zvukové cvičení
 
303ZC Z 1 30CS
Přehled dějin světové kinematografie 373DSVK1 ZK 3 6PT 373DSVK2 ZK 3 6PT
Dějiny dokumentárního filmu
 
303DDF1 ZK 3 4PT Předmět není vypsán 303DDF2 ZK 3 4PT Předmět není vypsán
Minimální počet kreditů za semestr 26 25
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely
 
702FAOU1 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 0 3
Povinně volitelné předměty
Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Moduly a hostující dílny KDT V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Modulová výuka FAMU
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 26 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30