Zjednodušený studijní plán Dokumentární tvorba - bakalář-1920-1ročník

Katedra dokumentární tvorby

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Studijní obor: Dokumentární tvorba

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
303DOKS1 Dokumentaristický seminář 1 Z 2
303DRAS1 Dramaturgický seminář 1 Z 1
304FITE Filmová technika a technologie ZK 2
303OS1 Otevřený seminář 1 Z 1
303POPR Postup práce Z 2
309POA Praktika oboru animovaná tvorba Z 1
373PASZT Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba Z 1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba Z 1
307POF Praktika oboru fotografie Z 1
304POK Praktika oboru kamera Z 1
305POP Praktika oboru produkce Z 1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm Z 1
373DSVK1 Přehled dějin světové kinematografie 1 ZK 3
303RDI1 Realizační dílna 1. ročníku 1 Z 2
703TVU1 Tělesná výchova - úvod Z 1
373UDAS Úvod do audiovizuálních studií FAMU Z 2
303VPD1 Výrazové prostředky v dokumentárním filmu 1 Z 1
303ZK Základy kamery Z 1
303ZS1 Základy střihu 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 26
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
303DDF1 Dějiny dokumentárního filmu 1 ZK 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Moduly a hostující dílny KDT
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
305APC Asistence na praktických cvičeních Z 1
303ARE Autorská reportáž - 16mm Z 4
303DOKS2 Dokumentaristický seminář 2 Z 2
303DRAS2 Dramaturgický seminář 2 Z 1
303KZK1 Klauzurní zkouška 1 ZK 1
303MUPO Můj pohled (na kterém mi záleží) Z 3
303OS2 Otevřený seminář 2 Z 1
373DSVK2 Přehled dějin světové kinematografie 2 ZK 3
303RDI2 Realizační dílna 1. ročníku 2 Z 2
303SOU1 Soustředění KDT v Poněšicích 1 Z 1
303VPD2 Výrazové prostředky v dokumentárním filmu 2 ZK 2
303VPP1 Vývoj a prezentace projektu 1 Z 1
303ZP Základy produkce Z 1
303ZS2 Základy střihu 2 Z 1
303ZZ Základy zvuku Z 1
303ZC Zvukové cvičení Z 1
Kreditů z povinných předmětů 29
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
303DDF2 Dějiny dokumentárního filmu 2 ZK 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Moduly a hostující dílny KDT
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 5
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
303CDS1 Český dokumentární film po roce 1989 1 Z 1
303DOKS3 Dokumentaristický seminář 3 Z 2
303DF1 Dokumentární fotografie 1 Z 1
303DRAS3 Dramaturgický seminář 3 Z 1
302FIRE1 Filmová řeč 1 Z 1
303FOC1 Fotografické cvičení 1 Z 1
303NFK1 Non-fiction kamera: nové trendy 1 Z 1
373DSVK3 Přehled dějin světové kinematografie 3 ZK 3
303PTV Příprava k Televiznímu experimentu Z 2
303RDV1 Realizační dílna 1 Z 1
303SZDF1 Současný zahraniční dokumentární film 1 Z 2
303TVC TV seznamovací cvičení Z 1
303ZAS1 Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 1 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 22
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
303DDF1 Dějiny dokumentárního filmu 1 ZK 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Moduly a hostující dílny KDT
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
303AUPO Autorský portrét - 16mm Z 6
303CDS2 Český dokumentární film po roce 1989 2 Z 1
303DOKS4 Dokumentaristický seminář 4 Z 2
303DF2 Dokumentární fotografie 2 Z 1
303DRAS4 Dramaturgický seminář 4 Z 1
302FIRE2 Filmová řeč 2 ZK 2
303FOC2 Fotografické cvičení 2 Z 1
303KZK2 Klauzurní zkouška 2 ZK 1
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře ZK 2
303RDV2 Realizační dílna 2 Z 1
303SINK Situace natáčení a komunikace na place Z 2
303SZDF2 Současný zahraniční dokumentární film 2 Z 2
303SOU2 Soustředění KDT v Poněšicích 2 Z 1
303CTEX Televizní experiment Z 5
303VPP2 Vývoj a prezentace projektu 2 Z 2
303ZAS2 Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 32
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
303DDF2 Dějiny dokumentárního filmu 2 ZK 3
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Moduly a hostující dílny KDT
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 6
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
303ADS1 Analýzy děl světového dokumentu 1 Z 1
303CDS3 Český dokumentární film po roce 1989 3 Z 1
303DOKS5 Dokumentaristický seminář 5 Z 2
303DRAS5 Dramaturgický seminář 5 Z 1
303INP Investigativní postupy a dokumentární film Z 2
303NFK2 Non-fiction kamera: nové trendy 2 Z 1
373DCEK1 Přehled dějin české kinematografie 1 ZK 3
303RDV3 Realizační dílna 3 Z 1
303BCT1 Seminář k bakalářské teoretické práci 1 Z 1
303SZDF3 Současný zahraniční dokumentární film 3 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 15
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Moduly a hostující dílny KDT
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
303ADS2 Analýzy děl světového dokumentu 2 ZK 1
303AUBF Autorský bakalářský film - 16mm Z 10
303CDS4 Český dokumentární film po roce 1989 4 Z 1
303DOKS6 Dokumentaristický seminář 6 Z 2
303DRAS6 Dramaturgický seminář 6 Z 1
303KZK3 Klauzurní zkouška 3 ZK 1
373DCEK2 Přehled dějin české kinematografie 2 ZK 3
303RDV4 Realizační dílna 4 Z 1
303BCT2 Seminář k bakalářské teoretické práci 2 Z 1
303SZDF4 Současný zahraniční dokumentární film 4 Z 2
303SOU3 Soustředění KDT v Poněšicích 3 Z 1
303VPP3 Vývoj a prezentace projektu 3 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K
výběr ze skupiny Moduly a hostující dílny KDT
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 18
Celkem kreditů za ročník 60