Tisk studijního plánu

Studijní plán Strunné nástroje - Violoncello (Bc) od 2022/23 – 1. ročník

Studijní specializace: Violoncello
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Hra na violoncello 105HNV1 Z 9 2CT 105HNV2 ZK 9 2CT
Minimální počet kreditů za semestr 9 9
Povinné předměty
Hra v orchestru 102HVO1 Z 4 48CS 102HVO2 Z 4 48CS
Komorní hra 198KH1 Z 4 2CT 198KH2 Z 4 2CT
Seminář strunných nástrojů 105SSN1 Z 3 2ST 105SSN2 Z 3 2ST
Orchestrální party a sóla violoncella 105PVC1 Z 1 1CT 105PVC2 Z 1 1CT
Minimální počet kreditů za semestr 12 12
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702HAOU1 ZK 3 2ST 702HAOU2 ZK 3 2ST
Dějiny hudby 108DHB1 Z 3 2PT 108DHB2 ZK 3 2PT
Rozbor skladeb 108RSK1 Z 2 2ST 108RSK2 ZK 2 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 8 8
Povinně volitelné předměty
Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Violoncello (Bc) - Volitelné předměty výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 29 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 1 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Strunné nástroje - pedagogické minimum [105STPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

Violoncello (Bc) - Volitelné předměty výběr [105VCBVV]

105VC4B #

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Hra v orchestru 1 (102HVO1) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 2 (102HVO2) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 3 (102HVO3) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 4 (102HVO4) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 5 (102HVO5) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 6 (102HVO6) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 1 (198KH1) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 2 (198KH2) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 3 (198KH3) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 4 (198KH4) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 5 (198KH5) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 6 (198KH6) PZ Absolventským výkonem
Hra na violoncello 1 (105HNV1) PZ Absolventským výkonem
Hra na violoncello 2 (105HNV2) PZ Absolventským výkonem
Hra na violoncello 3 (105HNV3) PZ Absolventským výkonem
Hra na violoncello 4 (105HNV4) PZ Absolventským výkonem
Hra na violoncello 5 (105HNV5) PZ Absolventským výkonem
Hra na violoncello 6 (105HNV6) PZ Absolventským výkonem
Dějiny a literatura nízkých smyčců 1 (105DLNS1) ZT Teoretická ústní zkouška (S105TUZBC)
Dějiny a literatura nízkých smyčců 2 (105DLNS2) ZT