Současný autorský film

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
376SAF zkouška 2 3 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 19 až 29 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jindřiška BLÁHOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena BENDOVÁ, Jindřiška BLÁHOVÁ, David ČENĚK, Jiří FLÍGL, Václav KADRNKA, Jarmila Křenková, Janis Prášil, Antonín Tesař

Obsah

Kurz představí vybrané současné autorské filmaře a jejich dílo s důrazem na nové trendy a konvence v naraci, stylu či kamery. Přednášky vztahují tvorbu autorů/autorek k celkovému stavu kinematografie ve vybraných zemích, proměnám produkce, distribuce či společnosti. Kurz pokrývá geografické oblasti Evropy, Asie a Ameriky (Severní i Jižní). Součástí výuky jsou projekce – buď celých filmů nebo ukázek (podle zvážení pedagoga) a domácí projekce (viz. sylabus). Texty k předmětu jsou nasdílené pro studující na Moodle.

Harmonogram kurzu

20. 2. Úvod: Artový a autorský film (Antonín Tesař)

Představení arthouse cinema a konstruktu filmového autora.

Projekce: Sama v noci na břehu moře (Hong Sang-soo, 2017)

Text: David Bordwell: The Art Cinema as a Mode of Film Practice.

27. 2. Současné britské autorky (Antonín Tesař)

Přednáška bude věnovaná současným britským režisérkám – Andrea Arnold, Clio Barnard, Lynne Ramsay, Charlotte Wells a další. Zajímat nás bude status autorských režisérek v britské kinematografii i způsoby, jakými konstruují “realismus” svých filmů.

Projekce: Aftersun (GB 2022, r. Charlotte Wells, 96 minut)

Film na doma: Bouřlivé výšiny (Wuthering Heights, GB 2011, r. Andrea Arnold)

Text: Beichi Zhuang: Aftersun - An Author's Voice on Screen

5. 3. Současný španělský film (Václav Kadrnka)

Projekce: Alcarràs (Carla Simón, 2022)

12.3. Čína (Antonín Tesař)

Přednáška bude věnovaná současné čínské autorské kinematografii. Zaměříme se na otázku pozice autorů v čínské kinematografii a jejích institucionálních omezení a prozkoumáme různé zůsoby, jakými čínští autoři reflektují svou společnost.

Projekce: Night Train (Diao Yinan, 2007)

Film na doma: Poslední večery na Zemi (Di qiu zui hou de ye wan, Gan Bi, 2018)

Text: Yang Zhipeng: The Dialectic of Realism and Surrealism in Long Take Films

19. 3. Americká společnost A24 (Antonín Tesař)

Přednáška bude věnovaná americkému produkčnímu a distribučnímu studiu A24 jako autorské značce a linii autorského filmového hororu. Zajímat nás bude otázka, jak se v rámci hororové produkce A24 kontruují autorské styly osobností jako Robert Eggers či Ari Aster ve vztahu k celkovému stylu studia A24 a současným tendencím v arthousovém hororu.

Projekce: Men (Alex Garland, 2022)

Film na doma: Maják (Robert Eggers, 2019)

Text: Kristin Thompson: How did “prestige horror” come about?

2. 4. Mladý francouzský film (David Čeněk)

Francouzská kinematografie opustila koncept nové vlny a sama sebe od 90.let 20.století reflektuje více generačně. V prvním desetiletí 21.století prošla dalšími změnami, které v posledních letech vyústily například v řadu nepřehlédnutelných úspěchů, silnou generaci s revizionistickým přístupem k filmu, a především inovativní estetikou mizanscény. Na základě filmu Titan budeme diskutovat o příčinách i důsledcích tak výrazného obratu a nastíníme také panorama vývoje po roce 2000.

Projekce: Titan (Julie Ducourneau, 2021)

9. 4. Americký nezávislý film – Jordan Peele (Jarmila Křenková)

Jordan Peele patří k nejvlivnějším osobnostem současného amerického hororu. Budeme se zabývat Peelovou kariérou komika, režiséra a producenta v kontextu témat, žánru i toho, jak se v ní odráží proměny produkčních strategií amerického mainstreamového hororu. Rozebereme, čím jeho osobnost podnítila debatu o žánrové evoluci a s ní spojených pojmech post-horror nebo elevated horor, a na příkladech si ukážeme, v čem jsou jeho filmy i díky okruhu stálých spolupracovníků technicky a stylově inovativní. Přednáška bude doprovozená ukázkami z filmů Nene a My.

Film na doma: Uteč (Get Out, 2017)

Texty: Apprehension Engines: Defining a New Wave of Art-Horror Cinema. In: Church David, Post-Horror: Art, Genre and Cultural Elevation.

Horror by Gaslight: Epistemic Violence and Ambivalent Belonging. Tamtéž, s. 122–135.

16. 4. Současný japonský film (Helena Bendová) (TBC)

Přednáška seznámí studující stručně s produkčními, kulturními a žánrovými specifiky japonské kinematografie a s tvorbou několika výrazných současných tvůrců a tvůrkyň (Naomi Kawase, Rjúsuke Hamaguči, Hirokazu Kore-eda, Šion Sono, Takashi Miike, Kyioši Kurosawa apod.).

Projekce: Hikari (Radiance / Záře, Naomi Kawase, 2017)

Film na doma: Netvor (Kaibutsu, Hirokazu Kore-eda, 2023) (možno si vyzvednout u pedagožky)

Doporučená literatura:

Adam Bingham: Contemporary Japanese Cinema since Hana-bi (2015)

Joanne Bernardi, Shota T. Ogawa (eds.): Routledge Handbook of Japanese Cinema (Routledge, 2021) David Desser (ed.): A Companion to Japanese Cinema (Willey Blackwell, 2022)

23. 4. Bong Joon-ho a jihokorejský film (Jiří Flígl)

Jihokorejský režisér Bong Joon-ho se díky vítězství v svého hitu Parazit v Cannes i na Oscarech stal největší asijskou autorskou osobností let 2019 a 2020. Parazit při tom byl v rámci jeho filmografie již několikátým v řadě crossover hitů, které spojují úspěch u kritiky i blockbusterové kasovní výsledky. Přednáška nastíní jeho kariérní cestu, jeho pozici v rámci korejské kinematografie a bude také na konkrétních ukázkách ilustrovat Bongovo režijní mistrovství.

Film na doma: Mutant (The Host / Gwoemul, 2006)

30. 4. Carlos Reygadas (Janis Prášil)

Mexický režisér Carlos Reygadas patří v současnosti mezi nejvýznamnější hlasy tzv. slow cinema, kinematografického proudu, v němž se domácí tradice potkává s univerzální řečí tzv. spirituálních filmů. Přednáška představí rysy slow cinema v díle tohoto „globálního auteura“, odkryje kořeny jeho tvorby, vyrůstající z předkolumbovského Mexika, bývalé španělské kolonie a země drogových kartelů, nahlédne komplementárnost tělesnosti a spirituality ve fikčním univerzu jeho postav a rozkryje základní stavební jednotky Reygadasova „transcendentálního“ stylu s důrazem na přístup k herectví, vyprávění, práci s obrazem a významy.

Film na doma: Post Tenebras Lux (2012)

Text: Janis Prášil: „Zmnožená jednota“. In. Carlos Reygadas, Přítomnost (NAMU, 2023).

7. 5. Politika a mytologie v současném latinskoamerickém filmu (David Čeněk)

V latinskoamerickém filmu sílí v 21. století tendence, kdy jsou obecně známé a platné archetypy místní mytologie využity k politické reflexi společenské situace. V estetice řady výrazných tvůrců (např. J. Bustamente, P. Laraín) se přitom odráží problematika diktatur a nestabilního politického prostředí jako klíčová problematika Iberoameriky a zdroj většiny hlavních problémů. Přednáška bude východiskem pro vlastní analýzu filmových postupů některých současných tvůrců a tvůrkyň.

Projekce: La Llorona (Jayro Bustamente, 2019)

Výsledky učení

Student získá vhled do současné autorské produkce

Seznámí se se základními koncepty autorského a artového filmu

Seznámí se s trendy či tendencemi ve světové kinematografii

Seznámí se s tvorbou vybraných klíčových autorů

Seznámí s různými možnostmi analýzy, interpretace a výkladu filmového díla s důrazem na estetické, technické či významotvorné složky i dobový, autorský, společenský či průmyslový kontext.

Osvojí si analytické nástroje a základy kritického myšlení, dialogu a argumentace.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky splnění kurzu a udělení atestace.

Účast na přednáškách minimálně 80%, tj. 7 projekcí.

Domácí příprava dle zadání jednotlivých pedagogů/pedagožek.

Odevzdání písemné, analytické práce v rozsahu 2NS (1NS – 1800 znaků včetně mezer) jednomu z trojice pedagogů: David Čeněk, Antonín Tesař, Janis Prášil věnované rozboru jednoho vybraného filmu z probíraných okruhů (vyjma filmů promítaných/analyzovaných na přednáškách). Výběr filmu studenti zkonzultují s pedagogem.

Studenti práci odevzdají ve formátu PDF.

Název souboru „příjmeníjménotitul filmu“. V záhlaví práce uveďte název analyzovaného filmu a své jméno a příjmení. Bez těchto náležitostí nebude práce hodnocena.

Termín odevzdání: 28. 5. 2024 (půlnoc).

Pozn: Studenti si v průběhu semestru zvolí jednoho ze tří vyučujících - David Čeněk, Antonín Tesař, Janis Prášil - , kterému budou práci odevzdávat a zapsat se do seznamu, který bude včas rozesílán. Kapacita u každého pedagoga je omezena. Pokud je kapacita některého pedagoga již zaplněna, student se zapíše k jinému pedagogovi. V případě nejasností či žádosti o asistenci se obracejte na garantku kurzu na jindriska.blahova@amu.cz. V případě, že budou studenti zapsání disproporčně u některého z pedagogů, má garant předmětu právo přesunout část studentů (dle posloupnosti zapsání) k jinému pedagogovi.

Studenti odevzdají práci na email konkrétního pedagoga

Antonín Tesař – tesarantonin@seznam.cz

David Čeněk - david.cenek@famu.cz

Janis Prášil - janis.prasilu@gmail.com

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 207
Učebna 2 (FAMU)

(Lažanský palác)
ČENĚK D.
16:30–19:45
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 16:30–19:45 David ČENĚK Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů