Zjednodušený studijní plán Dramaturgie činoherního divadla (M.A.)

Katedra činoherního divadla

Studijní obor: Dramaturgie činoherního divadla
Studijní program: Dramatická umění

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
201DMG1 Divadelní management 1 Z 1
201DVD1 Dramaturgická tvorba 1 ZK 8
201PRS1 Překladatelský seminář 1 Z 1
201STM1 Scénická tvorba 1 ZK 10
201VTZ1 Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 25
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
201PZD1 Percepce zahraničních tendencí v současné evropské činohře 1 Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
201DMG2 Divadelní management 2 ZK 2
201DVD2 Dramaturgická tvorba 2 ZK 8
201ICD1 Inscenační tvorba 1 ZK 10
201OPD1 Oborová praxe 1 Z 2
201PRS2 Překladatelský seminář 2 Z 1
201RDM1 Ročníkový kurz KČD 1 Z 1
201TAD1 Televizní adaptace divadelní inscenace 1 Z 1
201VTZ2 Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 2 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 30

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 5
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
201DVD3 Dramaturgická tvorba 3 ZK 8
201ICD2 Inscenační tvorba 2 ZK 15
201PRS3 Překladatelský seminář 3 ZK 1
201TAD2 Televizní adaptace divadelní inscenace 2 Z 1
201TVM2 Teorie divadla a jeho složek 2 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 27
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
201PZD1 Percepce zahraničních tendencí v současné evropské činohře 1 Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
201DVD4 Dramaturgická tvorba 4 ZK 8
201ICD3 Inscenační tvorba 3 ZK 15
201MDD1 Magisterský diplomový seminář 1 Z 2
201OPD2 Oborová praxe 2 Z 2
201RDM2 Ročníkový kurz KČD 2 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 28

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 5
Celkem kreditů za ročník 60