Tisk studijního plánu

Studijní plán Režie a dramaturgie alternativního a loutkového divadla (B.A.) – 1. ročník

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Inscenační tvorba 204IRT1 ZK 6 8T 204IRT2 ZK 6 8T
Herecká tvorba 1 204HTO1 ZK 2 8T
Režijní a dramaturgická tvorba 204RDV1 ZK 4 2T 204RDV2 ZK 4 4T
Minimální počet kreditů za semestr 12 10
Povinné předměty
Základy divadelního pojmosloví 207ZDP1 ZK 2 2T 207ZDP2 ZK 2 2T
Úvod do estetiky loutkového divadla 204ELD1 Z 1 2T 204ELD2 ZK 1 2T
Prostor - hmota - komunikace 204PHK1 Z 1 3T 204PHK2 Z 1 3T
Dějiny loutkového divadla v kontextech a vývojových souvislostech 204LDD1 ZK 1 2T
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 207DZA1 ZK 3 2PT 207DZA2 ZK 3 2PT
Dramaturgie jako funkce 204DJF1 Z 1 2ST 204DJF2 ZK 1 2ST
Hudební seminář
 
204HUS1 Z 1 2T Předmět není vypsán 204HUS2 Z 1 2T Předmět není vypsán
Jevištní mluva - individuálně 204MLV1 Z 1 1T 204MLV2 Z 1 1T
Kritický seminář 204KRI1 Z 1 2T 204KRI2 ZK 1 2T
Literární příprava 204LEP1 Z 1 2T 204LEP2 ZK 1 2T
Moderní divadlo a jeho dvojník 204MDD1 Z 1 2T
Přípravný kurz 703PKD Z 1 64CS
Základy jevištní techniky - kurz 1 204ZJT1 Z 1 20S
Zpěv - individuálně 204ZPE1 Z 1 1T 204ZPE2 Z 1 1T
Minimální počet kreditů za semestr 14 14
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702DAOU1 ZK 3 2ST 702DAOU2 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Počet předepsaných kreditů celkem 29 27
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 1 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Inscenační tvorba 1 (204IRT1) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 1 (204IRT1) PZ Bakalářskou prací
Inscenační tvorba 2 (204IRT2) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 2 (204IRT2) PZ Bakalářskou prací
Inscenační tvorba 3 (204IRT3) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 3 (204IRT3) PZ Bakalářskou prací
Inscenační tvorba 4 (204IRT4) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 4 (204IRT4) PZ Bakalářskou prací
Inscenační tvorba 5 (204IRT5) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 5 (204IRT5) PZ Bakalářskou prací
Inscenační tvorba 6 (204IRT6) PZ Absolventským výkonem
Inscenační tvorba 6 (204IRT6) PZ Bakalářskou prací
Režijní a dramaturgická tvorba 1 (204RDV1) PZ Absolventským výkonem
Režijní a dramaturgická tvorba 1 (204RDV1) PZ Bakalářskou prací
Režijní a dramaturgická tvorba 2 (204RDV2) PZ Absolventským výkonem
Režijní a dramaturgická tvorba 2 (204RDV2) PZ Bakalářskou prací
Režijní a dramaturgická tvorba 3 (204RDV3) PZ Absolventským výkonem
Režijní a dramaturgická tvorba 3 (204RDV3) PZ Bakalářskou prací
Režijní a dramaturgická tvorba 4 (204RDV4) PZ Absolventským výkonem
Režijní a dramaturgická tvorba 4 (204RDV4) PZ Bakalářskou prací
Režijní a dramaturgická tvorba 5 (204RDV5) PZ Absolventským výkonem
Režijní a dramaturgická tvorba 5 (204RDV5) PZ Bakalářskou prací
Režijní a dramaturgická tvorba 6 (204RDV6) PZ Absolventským výkonem
Režijní a dramaturgická tvorba 6 (204RDV6) PZ Bakalářskou prací
Divadlo v české kultuře 1 (207DCK1) ZT Historie a teorie oboru (S204BHTORD)
Divadlo v české kultuře 2 (207DCK2) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 (207DZA1) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 2 (207DZA2) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 1 (207DZB1) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2 (207DZB2) ZT
Základy divadelního pojmosloví 1 (207ZDP1) ZT
Základy divadelního pojmosloví 2 (207ZDP2) ZT
Dějiny loutkového divadla v kontextech a vývojových souvislostech 1 (204LDD1) ZT Historie a teorie alternativního a loutkového divadla (S204BHTALDRD)
Dějiny loutkového divadla v kontextech a vývojových souvislostech 2 (204LDD2) ZT
Moderní divadlo a jeho dvojník 1 (204MDD1) ZT
Moderní divadlo a jeho dvojník 2 (204MDD2) ZT
Moderní divadlo a jeho dvojník 3 (204MDD3) ZT
Moderní divadlo a jeho dvojník 4 (204MDD4) ZT
Současné podoby alternativního divadla 1 (204PAD1) ZT
Současné podoby alternativního divadla 2 (204PAD2) ZT