Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Pedagogika tance (Bc) - moderní tanec – 1. ročník

Studijní program: Taneční umění
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Přehled dějin tance a baletu 107PDT1 Z 4 2+2/T 107PDT2 ZK 4 2+2/T
Úvod do taneční pedagogiky 107UTPE1 Z 4 1+1/T 107UTPE2 ZK 4 1+1/T
Minimální počet kreditů za semestr 8 8
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Dějiny a teorie hudby 107DTH1 Z 3 1+1/T 107DTH2 ZK 3 1+1/T
Hlasová výchova 107HV1 Z 2 2T 107HV2 Z 2 2T
Kineziologie 107KIN1 Z 2 2T 107KIN2 ZK 2 2T
Klasický tanec 107KTP1 Z 2 4T 107KTP2 ZK 2 4T
Lidový tanec 107LTP1 Z 2 2T 107LTP2 ZK 2 2T
Moderní tanec 107MTP1 Z 2 4T 107MTP2 ZK 2 4T
Pedagogický proseminář 107PPR1 Z 3 2T 107PPR2 ZK 3 2T
Základy pohybové průpravy 107ZPP1 Z 2 2T 107ZPP2 ZK 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 18 18
Povinně volitelné předměty
Cizí jazyk (Bc) - povinný výběr pro studenty zapsané před rokem 2019/2020 Z 1 2T ZK 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 1 2
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Pedagogika tance (Bc) - výběr
Pohybová a relaxační výchova - výběr
Tělesná výchova - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 27 28
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Technika k výběrové metodice (Bc) - povinný výběr - moderní tanec [107TVM-B-B]

Z této skupiny musí být zapsané jiné předměty, než jsou zapsané ve skupině Technika zvolené specializace

Výběrová metodika (Bc) - povinný výběr - moderní tanec [107VM-B-B]

Předměty lze zapsat opakově několikrát během studia

Cizí jazyk (Bc) - povinný výběr pro studenty zapsané před rokem 2019/2020 [702CJB]

Splnění této skupiny předmětů se týká pouze studentů, kteří zahájili své studium před ak. rokem 2018/2019.

Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.