Zjednodušený studijní plán Obor Pedagogika tance (Bc) - moderní tanec

Katedra tance

Studijní obor: Pedagogika tance
Studijní program: Taneční umění

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
107DTH1 Dějiny a teorie hudby 1 Z 3
107HV1 Hlasová výchova 1 Z 2
107KIN1 Kineziologie 1 Z 2
107KTP1 Klasický tanec 1 (pedagogika tance) Z 2
107LTP1 Lidový tanec 1 (pedagogika tance) Z 2
107MTP1 Moderní tanec 1 (pedagogika tance) Z 2
107PPR1 Pedagogický proseminář 1 Z 3
107PDT1 Přehled dějin tance a baletu 1 Z 4
107UTPE1 Úvod do taneční pedagogiky 1 Z 4
107ZPP1 Základy pohybové průpravy 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Pedagogika tance (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk (Bc) - povinný výběr Z 1
výběr ze skupiny Pohybová a relaxační výchova - výběr
výběr ze skupiny Tělesná výchova - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
107DTH2 Dějiny a teorie hudby 2 ZK 3
107HV2 Hlasová výchova 2 Z 2
107KIN2 Kineziologie 2 ZK 2
107KTP2 Klasický tanec 2 (pedagogika tance) ZK 2
107LTP2 Lidový tanec 2 (pedagogika tance) ZK 2
107MTP2 Moderní tanec 2 (pedagogika tance) ZK 2
107PPR2 Pedagogický proseminář 2 ZK 3
107PDT2 Přehled dějin tance a baletu 2 ZK 4
107UTPE2 Úvod do taneční pedagogiky 2 ZK 4
107ZPP2 Základy pohybové průpravy 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Pedagogika tance (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk (Bc) - povinný výběr ZK 2
výběr ze skupiny Pohybová a relaxační výchova - výběr
výběr ze skupiny Tělesná výchova - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 8
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
107DHD1 Dějiny hudby 20. století 1 Z 3
107DUT1 Dějiny umění pro taneční obory 1 Z 1
107MEM1 Metodika moderního tance 1 Z 4
107PSM1 Pedagogický seminář moderního tance 1 Z 3
107PDB1 Přehled dějin baletu v Čechách 1 Z 3
107TEM1 Technika moderního tance 1 Z 2
107TKT1 Trénink klasického tance 1 Z 2
107TLT1 Trénink lidového tance 1 Z 2
107TST1 Trénink současného tance 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 22
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Výběrová metodika (Bc) - povinný výběr - moderní tanec Z 3
výběr ze skupiny Technika k výběrové metodice (Bc) - povinný výběr - moderní tanec Z 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Pedagogika tance (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk (Bc) - povinný výběr Z 1
výběr ze skupiny Pohybová a relaxační výchova - výběr
výběr ze skupiny Tělesná výchova - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
107DHD2 Dějiny hudby 20. století 2 ZK 3
107DUT2 Dějiny umění pro taneční obory 2 ZK 1
107MEM2 Metodika moderního tance 2 ZK 4
107PSM2 Pedagogický seminář moderního tance 2 Z 3
107PDB2 Přehled dějin baletu v Čechách 2 ZK 3
107TEM2 Technika moderního tance 2 Z 2
107TKT2 Trénink klasického tance 2 Z 2
107TLT2 Trénink lidového tance 2 Z 2
107TST2 Trénink současného tance 2 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 22
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Výběrová metodika (Bc) - povinný výběr - moderní tanec ZK 3
výběr ze skupiny Technika k výběrové metodice (Bc) - povinný výběr - moderní tanec ZK 2
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Pedagogika tance (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk (Bc) - povinný výběr ZK 2
výběr ze skupiny Pohybová a relaxační výchova - výběr
výběr ze skupiny Tělesná výchova - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 16
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Letní semestr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 18
Celkem kreditů za ročník 60