Zjednodušený studijní plán Strunné nástroje - Housle (Bc) od 2022/23

Katedra strunných nástrojů

Studijní program: Strunné nástroje
Specializace: Housle

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
108DHB1 Dějiny hudby 1 Z 3
105HRH1 Hra na housle 1 Z 9
102HVO1 Hra v orchestru 1 Z 4
198KH1 Komorní hra 1 Z 4
105PHS1 Orchestrální party a sóla houslí 1 Z 1
108RSK1 Rozbor skladeb 1 Z 2
105SSN1 Seminář strunných nástrojů 1 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia
výběr ze skupiny Housle (Bc) - volitelné předměty výběr
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
③ Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

② Housle (Bc) - volitelné předměty výběr [105HOBVV]

105HS4B #

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
108DHB2 Dějiny hudby 2 ZK 3
105HRH2 Hra na housle 2 ZK 9
102HVO2 Hra v orchestru 2 Z 4
198KH2 Komorní hra 2 Z 4
105PHS2 Orchestrální party a sóla houslí 2 Z 1
108RSK2 Rozbor skladeb 2 ZK 2
105SSN2 Seminář strunných nástrojů 2 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia
výběr ze skupiny Housle (Bc) - volitelné předměty výběr
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
③ Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

② Housle (Bc) - volitelné předměty výběr [105HOBVV]

105HS4B #

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 2
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
105DLVS1 Dějiny a literatura vysokých smyčců 1 Z 1
108DHB3 Dějiny hudby 3 Z 3
105HRH3 Hra na housle 3 Z 9
102HVO3 Hra v orchestru 3 Z 4
198KH3 Komorní hra 3 Z 4
105PHS3 Orchestrální party a sóla houslí 3 Z 1
108RSK3 Rozbor skladeb 3 Z 2
105SSN3 Seminář strunných nástrojů 3 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 27
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia
výběr ze skupiny Housle (Bc) - volitelné předměty výběr
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia
③ Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

② Housle (Bc) - volitelné předměty výběr [105HOBVV]

105HS4B #

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
105DLVS2 Dějiny a literatura vysokých smyčců 2 ZK 2
108DHB4 Dějiny hudby 4 ZK 3
105HRH4 Hra na housle 4 ZK 9
102HVO4 Hra v orchestru 4 Z 4
198KH4 Komorní hra 4 ZK 4
105KP1 Koncertní praxe - strunné nástroje 1 Z 1
105PHS4 Orchestrální party a sóla houslí 4 ZK 1
108RSK4 Rozbor skladeb 4 ZK 2
105SSN4 Seminář strunných nástrojů 4 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 29
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia
výběr ze skupiny Housle (Bc) - volitelné předměty výběr
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia
③ Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

② Housle (Bc) - volitelné předměty výběr [105HOBVV]

105HS4B #

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 4
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
108DHB5 Dějiny hudby 5 ZK 3
105HRH5 Hra na housle 5 Z 10
102HVO5 Hra v orchestru 5 Z 4
108HUES1 Hudební estetika 1 Z 2
198KH5 Komorní hra 5 Z 4
105PHS5 Orchestrální party a sóla houslí 5 Z 1
105SSN5 Seminář strunných nástrojů 5 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia
výběr ze skupiny Housle (Bc) - volitelné předměty výběr
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
③ Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

② Housle (Bc) - volitelné předměty výběr [105HOBVV]

105HS4B #

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
105HRH6 Hra na housle 6 Z 11
102HVO6 Hra v orchestru 6 Z 4
108HUES2 Hudební estetika 2 ZK 2
198KH6 Komorní hra 6 ZK 4
105KP2 Koncertní praxe - strunné nástroje 2 Z 1
105PHS6 Orchestrální party a sóla houslí 6 ZK 1
105SSN6 Seminář strunných nástrojů 6 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia
výběr ze skupiny Housle (Bc) - volitelné předměty výběr
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
③ Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

② Housle (Bc) - volitelné předměty výběr [105HOBVV]

105HS4B #

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 7
Celkem kreditů za ročník 60